Arbejdsskadesagerne til debat på Folkemødet

Print
Af Marie Tanggaard | 01/05/2018

Under overskriften Såret i krig – ret til erstatning? inviterer Soldaterlegatet til paneldebat på Folkemøde 2018 om, hvordan vi sikrer en bedre og mere fair sagsbehandling af veteraners arbejdsskadesager.

Nyeste undersøgelser viser, at knap hver femte hjemvendt krigsveteran får PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst fra Afghanistan. Mange får senere afslag på deres erstatningssager eller må vente flere år på en afgørelse. Advokater med speciale i veteraners arbejdsskadesager kritiserer særligt arbejdsskademyndighedernes afvisninger af speciallægernes vurderinger af, om veteranerne har PTSD, og om det skyldes udsendelsen.

I paneldebatten er Soldaterlegatets juridiske samarbejdspartnere (advokater) og myndigheder sat i stævne til en fremadskuende dialog om emnet. Advokaterne Mads Pramming og Karsten Høj, som fører de fleste af de second opinion-sager, Soldaterlegatet giver legat til, vil give eksempler på den mangelfulde sagsbehandling. Sammen med Soldaterlegatet arbejder de ligeledes for at forbedre sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i forhold til at orientere og rådgive de folkevalgte politikere om de faktiske forhold og den langtrukne sagsbehandling af veteraners erstatningssager.

På Folkemødet er der på baggrund af veteranpakken fra september 2017 sammenholdt med taleksempler og cases lagt op til en fremadskuende og skarp debat og dialog om veteraners muligheder for at få anerkendt deres psykiske arbejdsskadesager.

Paneldeltagere:

 • Anne Kristine Axelsson, direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Bjarne Laustsen, MF (S), næstformand i Beskæftigelsesudvalget og medlem af Forsvarsudvalget
 • Mads Krøger Pramming, advokat og partner i Ehmer Pramming Advokater
 • Karsten Høj, advokat og partner i Elmer Advokater
 • Adam Holm, moderator og journalist

Viden om

Debattens problemstillinger vil tage udgangspunkt i indholdet af regeringens fremlagte veteranpakkes fire initiativer:

 • Veteraners ret til en second opinion: en ekstra speciallægeundersøgelse.
  (AES har gjort opmærksom på, at på trods af en ny vurdering fra en speciallæge er det ikke sikkert, at sygdommen anerkendes som en arbejdsskade efter loven. På baggrund heraf peger flere advokater og interessenter på området på, at de allerede foreliggende erklæringer ER gode og fyldestgørende. En ny vurdering vil derfor ikke ændre noget. Det er desuden afgørende, at en eventuel ny vurdering foretages af en uvildig læge.)
 • AES’ sagsbehandling.
  (Hvilke sager anerkendes ikke og hvorfor ikke? Herunder fokus på belastningskriteriet, livsfarespørgsmålet og Forsvarets brug af vidner).
 • Afvisninger på tidsmæssig sammenhæng.
 • Praksisundersøgelse af sagsbehandlingen.
  (Ankestyrelsen skal i henhold til regeringens veteranpakke foretage en undersøgelse af sagsbehandlingen på området. Undersøgelsen skal påvise, om afgørelserne er rigtige og lovlige i forhold til fortolkning og anvendelse af lovregler og praksis, og om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med forvaltningsretlige krav til myndighederne. Undersøgelsens resultater ventes med interesse og kan forhåbentlig skærpe debattens indhold på Folkemødet, hvis den foreligger inden da.)
 • Kom og hør debatten på Folkemødet på Bornholm, der finder sted fredag den 15. juni kl. 10.30-11.20 i Domstolsstyrelsens telt B12 foran Nordlandshallen i Allinge. Debatten er arrangeret i samarbejde med Advokatrådet.
 • For yderligere information kontakt venligst kommunikationsmedarbejder Marie Tanggaard på e-mail: mt@soldaterlegatet.dk eller mobil: 21 25 58 45