Bolig

  • Indskud til bolig
  • Etablering af bolig samt flyttehjælp

Boligindskud

Soldaterlegatet kan give støtte til almen eller anden lejebolig, hvis veteranen som følge af skaden efter udsendelse har behov for anden bolig. Der kan højst bevilges et legat hertil på 25.000 kr. Der støttes normalt ikke til første – eller forudbetalt husleje. Soldaterlegatet kan ikke støtte køb af andels- eller ejerbolig.

Til almen bolig kan der søges kommunalt indskudslån afhængig af indtægt. Modtager man overførselsindkomst eller er boligløs, skal der som udgangspunkt søges om støtte i kommunen. Kopi af ansøgning eller eventuelt afslag vedhæftes indstillingen til Soldaterlegatet.

Lejekontrakt/boligtilbud skal vedlægges indstillingen. Der støttes som hovedregel ikke til tidsbegrænsede lejemål.

Indbo og flyttehjælp

Soldaterlegatet kan give støtte til etablering af bolig med indbo og flyttehjælp. Hvis der gives støtte til både indskud og etablering, kan der samlet gives op til 25.000 kr. Hvis der ikke ydes støtte til indskud, kan der støttes alene til etablering og/eller flyttehjælp efter en konkret vurdering.

Det er hos kommunen muligt at søge økonomisk hjælp til etablering og flytning, hvis man  modtager overførselsindkomst. Ansøgning og eventuelt afslag vedhæftes indstillingen til Soldaterlegatet.