Hjælpemidler og udstyr

  • Hjælpemidler
  • Specialudstyr og indretninger
  • Sportsproteser, -kørestole og andet sportsudstyr

Hjælpemidler

Soldaterlegatet kan støtte i særlige tilfælde, hvor legatmodtager ikke kan opnå hel eller delvis støtte fra det offentlige eller via arbejdsskadeerstatningen. Det forudsættes, at udgifter til personlige hjælpemidler som kørestole, proteser, boligindretninger, biltilbehør og arbejdsredskaber altid er forsøgt dækket i kommunen. Kontakt eventuelt kommunens handicapkonsulent for vejledning. Ansøgningen til eller afgørelsen fra kommunen vedhæftes i indstillingen til Soldaterlegatet. Veterancentrets socialrådgivere kan hjælpe med at kontakte kommunen, Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Soldaterlegatet støtter ikke til køb eller træning af service- og socialhunde.

Specialudstyr og indretninger

Soldaterlegatet kan give støtte til specialudstyr, særlige indretninger og materialer, som er blevet nødvendige efter en skade sket under udsendelse. Det kan være til genoptræning, boligen m.m.
Sådanne behov skal økonomisk være forsøgt dækket i kommunen efter reglerne om hjælpemidler, arbejdsredskaber og handicapmerudgifter. Veterancentrets socialrådgivere kan hjælpe veteranen med dette.
Det er vigtigt, at ansøgningen til Soldaterlegatet beskriver nødvendigheden af og  formålet med det ansøgte,  og hvorfor offentlig støtte ikke kan opnås. Det vil være hensigtsmæssigt, at der foreligger en anbefaling fra læge, fysioterapeut eller anden fagperson.

Sportsproteser, -kørestole og andet sportsudstyr

Soldaterlegatet kan støtte i særlige tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få støtte fra det offentlige, fra Forsvarets særlige ordning eller i forbindelse med arbejdsskadeerstatningen.

Afslag fra kommunen, Forsvarets Veterancenter eller anden offentlig instans skal vedhæftes ansøgningen. Det er også en fordel, at der foreligger en anbefaling fra læge, fysioterapeut eller anden fagperson. Soldaterlegatet kan give støtte til proteser, hjælpemidler og specialudstyr m.m., der er særligt tilpasset den indstillede. Soldaterlegatet vil vurdere hvert enkelt tilfælde konkret. Se også under ‘Rehabilitering’.