Hvad

Behandlinger

Støtte til undersøgelser og behandlinger uden for offentlig regi. Legatet bevilges til et bestemt antal timer eller et konkret beløb.

Læs mere

Bolig

Hjælp til indskud og udstyr i en ny eller nuværende bolig efter konkret vurdering.

Læs mere

Hjælpemidler og udstyr

Støtte til indkøb af særligt udstyr, som er blevet nødvendige på grund af skade relateret til udsendelse.

Læs mere

Medicin

Legat til dækning af egenbetaling på medicin, der er ordineret på recept.

Læs mere

Projekter

Støtte til forskning, initiativer og projekter

Læs mere

Pårørende

Støtte til pårørende

Læs mere

Rehabilitering

Støtte til rekreation og rehabilitering.

Læs mere

Rådgivning

Støtte til social-, økonomisk eller juridisk rådgivning.

Læs mere

Transport

Tilskud til transport.

Læs mere

Uddannelse

Støtte til kurser, uddannelsesforløb og kursusmaterialer.

Læs mere

Økonomisk tilskud

Engangsbetalinger, kontingenter m.m., der ydes her og nu ved pludseligt opståede situationer, med henblik på at sikre den indstilledes livssituation.

Læs mere

Hvad støttes ikke?

Soldaterlegatet yder som udgangspunkt ikke støtte til en række formål. Se nærmere her.

Læs mere