Hvem

Hvem kan modtage et legat?

Alle tidligere udsendte i internationale militære missioner, der under udsendelsen har pådraget sig en fysisk og/eller psykisk skade, samt deres pårørende har mulighed for at modtage støtte fra Soldaterlegatet.

Både udsendte soldater og civile kan tildeles et legat. ’Civile’ omfatter eksempelvis læger, sygeplejersker, politifolk og tolke, som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget.

Hvem kan indstille til et legat?

Alle kan indstille en veteran til et legat, fx:

  • Forsvarets Veterancenter
  • Fagforeninger
  • Offentlige myndigheder
  • Soldaterhjem og veteranhjem
  • Chefer og kolleger
  • Familie
  • Venner og bekendte

Man kan som udgangspunkt ikke søge et legat til sig selv!