Hvordan

  • Når man indstiller en person, er det vigtigt, at vedkommende har givet samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet, og en indstilling kan ikke behandles uden et samtykke. Samtykke sendes via indstillingen.
  • Det er vigtigt, at indstilleren sandsynliggør, at behovet for et legat er en følge af en skade, som er opstået under udsendelse i international militær mission.
  • Man kan udelukkende indstille en person til Soldaterlegatet ved at oprette sig som bruger i vores portal og sende en indstilling via denne:

SØG LEGAT

Sagsbehandling

Soldaterlegatet kontakter den person, som har sendt indstillingen, såfremt der er behov for flere informationer for at kunne sende indstillingen videre til legatuddelingskomiteen.

Det er en forudsætning, at den person, som bliver indstillet, har givet samtykke til Soldaterlegatet. Der kan gå op til otte uger, inden der kommer svar på en indstilling.

Legattildeling

Når legatuddelingskomiteen har truffet beslutning om tildeling af et legat, vil personen, der har indstillet til et legat samt legatmodtager få besked fra Soldaterlegatet. Ved afslag fremsendes kun besked til den person, der har sendt indstillingen. Såfremt der i en indstilling beskrives forskellige behov for støtte, vil legatuddelingskomiteen drøfte hvert enkelt forhold og i legatbrevet kun oplyse om det, der bevilges. Forhold, der ikke kan støttes, vil ikke blive nævnt.

Soldaterlegatet begrunder ikke eventuelle afslag.

Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie, jf. ligningsloven § 7, punkt 6.

Dokumentation

Soldaterlegatet bedømmer indstillinger ved et skøn ud fra oplysningerne i indstillingen. Derfor er det vigtigt at udfylde og dokumentere den bedst muligt.  For eksempel:

  • Kan der søges offentlig støtte til det ansøgte, ønsker Soldaterlegatet kopi af ansøgning til/afslag fra den offentlige instans – særligt hvis den indstillede får overførselsindkomst.
  • Udtalelse om det ansøgte fra relevant fagperson, eks. læge, psykolog, fysioterapeut, bandagist eller uddannelsesvejleder.
  • Hvis du søger støtte til bolig, skal der foreligge kopi af lejekontrakt/tilbud fra udlejer.
  • Søger du støtte til tandbehandling, skal årsagsforbindelsen beskrives og tandlægens overslag medfølge.
  • Drejer indstillingen sig om restancer, fx på husleje, el, varme eller kontingenter, skal du medsende en opgørelse fra kreditor.

Under menupunktet ‘Hvad’ kan du under de enkelte emner finde flere oplysninger om Soldaterlegatets krav til dokumentation.

Opbevaring af data

Soldaterlegatet behandler alle indstillinger med diskretion. Indstillingerne opbevares jf. gældende lovgivning. Soldaterlegatet overholder Datatilsynets krav om brug af digitale ansøgningsformularer, indhentning og opbevaring af persondata til fulde.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, er du velkommen til at os på tlf.nr.: 31 37 39 60, mandag – torsdag klokken 10.00-12.00 eller via e-mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk