Hvordan

  • Når man indstiller en person, er det vigtigt, at vedkommende har givet samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet, og en indstilling kan ikke behandles uden et samtykke. Samtykke sendes via indstillingen.
  • Det er vigtigt, at indstilleren sandsynliggør, at behovet for et legat er en følge af en skade, som er opstået under udsendelse i international militær mission.
  • Man kan udelukkende indstille en person til Soldaterlegatet ved at sende en indstilling via vores portal: SØG LEGAT

Behandling af indstillingen

Soldaterlegatet kontakter den person, som har sendt indstillingen, såfremt der er behov for flere informationer for at kunne behandle den.

Det er en forudsætning, at den person, der bliver indstillet, har givet samtykke til indstillingen.

Der kan gå op til otte uger, inden der kommer svar på en indstilling.

Legattildeling

Når legatuddelingskomiteen har truffet beslutning om tildeling af et legat, vil personen, der har indstillet til et legat, samt legatmodtager få besked fra Soldaterlegatet. Ved afslag fremsendes kun besked til den person, der har sendt indstillingen. Såfremt der i en indstilling beskrives forskellige behov for støtte, vil legatuddelingskomiteen drøfte hvert enkelt forhold og i legatbrevet kun oplyse om det, der bevilges. Forhold, der ikke kan støttes, vil ikke blive nævnt.

Soldaterlegatet begrunder ikke afslag.

Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie, jf. ligningslovens § 7, punkt 6.

Dokumentation

Soldaterlegatet bedømmer indstillinger ved et skøn ud fra oplysningerne i indstillingen. Derfor er det vigtigt at udfylde og dokumentere den bedst muligt.  For eksempel:

  • Kan der søges offentlig støtte til det ansøgte, ønsker Soldaterlegatet kopi af ansøgning til/afslag fra den offentlige instans – særligt hvis den indstillede får overførselsindkomst.
  • Udtalelse om det ansøgte fra relevant fagperson, eks. læge, psykolog, fysioterapeut, bandagist eller uddannelsesvejleder.
  • Hvis du søger støtte til bolig, skal der foreligge kopi af lejekontrakt/tilbud fra udlejer.
  • Søger du støtte til tandbehandling, skal årsagsforbindelsen beskrives og tandlægens overslag medfølge.
  • Drejer indstillingen sig om restancer, fx på husleje, el, varme eller kontingenter, skal du medsende en opgørelse fra kreditor.

Under menupunktet ‘Hvad’ kan du under de enkelte emner finde flere oplysninger om Soldaterlegatets krav til dokumentation.

Opbevaring af data

Soldaterlegatet behandler alle indstillinger med diskretion. Indstillingerne opbevares jf. gældende lovgivning. Soldaterlegatet overholder Datatilsynets krav om brug af digitale ansøgningsformularer samt indhentning og opbevaring af persondata til fulde. Se vores persondatapolitik her.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende indstiller eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 31 37 39 60 mandag-torsdag ml. kl. 10.00-12.00 eller via e-mail soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk