Rådgivning

  • Økonomisk rådgivning
  • Juridisk rådgivning
  • Socialrådgivning

Økonomisk rådgivning

Soldaterlegatet kan give støtte til økonomisk rådgivning, når en skade fra udsendelse har negativ konsekvens for veteranens økonomiske situation.

Veteranen kan tilknyttes projektet ‘Økonomisk Overblik’, som er et fast tilbud om gratis og professionel økonomisk rådgivning. Tilbuddet findes på Veteranhjem København og på KFUM’s soldaterhjem i Holstebro og Hvorup (Nørresundby). Læs mere under ‘Projekter’ her. 

Såfremt ovennævnte tilbud af forskellige årsager ikke kan benyttes, kan der bevilges støtte til et møde med en økonomisk rådgiver, som kan hjælpe med at få overblik og lagt en handlingsplan.

Soldaterlegatet samarbejder med uvildige og erfarne økonomiske rådgivere. Rådgiverne gennemgår økonomien, tager en eventuel dialog med bank m.fl. og kan rådgive om mulighederne for gældssanering. Forløbet afsluttes med en rapport til veteranen og Soldaterlegatet, og rådgiverne kan indstille til legat til eventuel yderligere støtte fra Soldaterlegatet.

Juridisk rådgivning

Soldaterlegatet kan yde støtte til juridisk rådgivning i arbejdsskadesager. Skaden skal dog først være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket f.eks. læge, psykolog, arbejdsgiver, jobcenter, socialrådgiver og fagforening kan hjælpe med. Man kan søge vejledning i Veterancentret og hos Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i første instans skal som hovedregel foreligge, inden Soldaterlegatet inddrages.

Ved afslag på erstatning kan Soldaterlegatet støtte med legat til en såkaldt ‘second opinion’, hvor advokaten vurderer, om sagen kan og bør indbringes for Ankestyrelsen eller domstolen. Hvis dette er tilfældet, dækker Soldaterlegatet de rimelige omkostninger herved.

Soldaterlegatet tildeler ikke legater til dækning af advokat, bøder eller andre omkostninger i forbindelse med sager om lovovertrædelser.

Socialrådgivning

I særlige tilfælde kan Soldaterlegatet give veteranen støtte til en uafhængig socialrådgiver. Som udgangspunkt skal veteranen – uanset, om denne er ophørt i Forsvaret – kontakte Veterancentret. Her kan en socialrådgiver vejlede og bistå og evt. få tildelt en støtte-og kontaktperson til veteranen.

Socialrådgiveren vil rapportere om forløbet til Soldaterlegatet og kan indstille veteranen til yderligere støtte.