Nyheder

PTSD-sager kan genoptages efter landsretsdom

Det er en god nyhed, at veteraner nu kan få deres sager genoptaget. Men myndighederne sagsbehandler stadig ikke med hjemmel i lovgivningen, mener Soldaterlegatet.

Læs mere

Anerkendelse i fastlagte rammer

Soldaterlegatet mener: ‘Festlige skåltaler til flagdagen er kun tomme ord, så længe skadede veteraner ikke får den rette støtte og lovmæssige hjælp, de behøver og har krav på efter en udsendelse.’

Læs mere

Utrættelig indsats for skadede veteraner

Stor diplomatisk gennemslagskraft har sikret Soldaterlegatets legitimitet og kendetegner fondens formand Peter Højland, der den 9. juli 2020 fylder 70 år.

Læs mere

Idræt som socialt springbræt

VIDEO: Mikkel og Jarï er skadede veteraner og har igennem deltagelse i DIF Soldaterprojekts familiecamps oplevet en positiv ændrings i deres liv.

Læs mere

Sikker retning i LUK

Med stor beslutsomhed og klare retningslinjer har Sven A. Blomberg stået i spidsen for fondens legatuddelingskomitée i 11 år. Den 2. juli fylder han 70 år.

Læs mere

Veteran med PTSD får medhold i landsretten

Det var forkert, da Ankestyrelsen i 2015 afviste en veterans PTSD-diagnose som en arbejdsskade. Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, der dermed er den første landsretsdom på området.

Læs mere

Ny forskning: Mindfulness kan bruges i rehabiliteringen af veteraner

En ny forskningsevaluering viser, at Mindfulness-træning kan anvendes som både forebyggelse og i rehabilitering af mentale skader efter udsendelse.

Læs mere

Soldaterlegatets digitale årsmøde 2020

VIDEO: Se her en miniudgave af formandens oplæg samt en videohilsen fra forsvarsminister Trine Bramsen.

Læs mere

Debat: Hjælp psykisk syge veteraner til en bedre hverdag

‘Hvis vi som samfund skal gøre os forhåbning om at få flere udsatte personer ind på arbejdsmarkedet, så skal vi tænke anderledes,’ mener Soldaterlegatet.

Læs mere