Penge

Økonomisk rådgivning

Der er flere muligheder for at få rådgivning om privatøkonomien, hvis du er skadet veteran. Hvad enten det handler om at få skabt et overblik eller få støtte til at forvalte en eventuel udbetalt skadeserstatning, er der hjælp at hente.

Her får du et overblik over dine muligheder:

1. Økonomisk rådgivning via Soldaterlegatet

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når din skade fra udsendelse har haft konsekvens for din økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med dig og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med meget kompetente og erfarne uvildige økonomiske rådgivere, der sammen med dig gennemgår økonomien, tager en evt. dialog med bank og kreditorer samt evt. undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet til din kontaktperson (fx Veterancentrets rådgivere).

2. Økonomisk overblik

I Økonomisk overblik får du hjælp af uafhængige og dygtige fagfolk fra Uvildige.dk på KFUM’s soldaterhjem og flere af landets veteranhjem. De økonomiske rådgivere tager udgangspunkt i din situation efter princippet om hjælp til selvhjælp. Målet er, at du efter rådgivningsforløbet har bedre overblik og selv er i stand til at styre din økonomi i et godt samarbejde med eget pengeinstitut. Du skal være skadet veteran for at benytte dette tilbud.

Rådgivningen foregår på soldaterhjemmene i Aalborg, Fredericia, Holstebro, Varde, Høvelte og Slagelse samt på veteranhjemmene i Aarhus, Odense og København, hvorfra der medvirker tovholdere, som kan hjælpe dig med at følge op på de aftaler, der indgås under rådgivningen. Hvis det under rådgivningsforløbet viser sig, at din nuværende økonomiske situation har forbindelse til den skade, som du har pådraget dig under udsendelsen, kan din tovholder indstille dig videre til støtte fra Soldaterlegatet. Økonomisk overblik er et samarbejde mellem KFUM Soldatermission, Uvildige og Soldaterlegatet. Er du interesseret i et rådgivningsforløb gennem Økonomisk overblik, kan du læse mere om hvor og hvornår i kalenderen her:

Kalender med datoer for Økonomisk overblik 2022

3. Erstatningsrådgivning via Veterancentret

Når du får tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014, bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi via Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72 16 34 00 for at høre mere. Har man fået en erstatning, skal dette tilbud være benyttet, før der søges legat hos Soldaterlegatet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Soldaterlegatet på tlf. 31 37 39 60.