Økonomisk rådgivning

Der er flere muligheder for at få rådgivning om privatøkonomien, hvis du er veteran. Hvad enten det handler om at få skabt et overblik eller få støtte til at forvalte en eventuel udbetalt skadeserstatning, er der hjælp at hente.

Her får du et overblik over dine muligheder:

1. Økonomisk rådgivning via Soldaterlegatet

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når din skade fra udsendelse har haft konsekvens for din økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med dig og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med meget kompetente og erfarne uvildige økonomiske rådgivere, der sammen med dig gennemgår økonomien, tager en evt. dialog med bank m.fl. og ved behov undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet (til din kontaktperson – fx Veterancentrets rådgivere).

2. Økonomisk Overblik

I projektet ’Økonomisk Overblik’ får du hjælp af uafhængige, dygtige og frivillige fagfolk fra Nykredit, der via uvildig rådgivning kommer hele vejen rundt om det, du har brug for. De økonomiske mentorer tager udgangspunkt i din situation efter princippet om hjælp til selvhjælp. Målet er, at du efter et forløb med den økonomiske mentor har bedre overblik og selv er i stand til at styre din økonomi i et godt samarbejde med eget pengeinstitut. Du behøver ikke at være skadet veteran for at benytte dette tilbud!

Rådgivningen foregår på soldaterhjemmene i Fredericia, Holstebro, Hvorup og Høvelte, hvorfra der medvirker tovholdere, som kan hjælpe dig med at følge op på de aftaler, der indgås under rådgivningen. Hvis det under rådgivningsforløbet viser sig, at din nuværende økonomiske situation har forbindelse til en skade som du har pådraget dig under udsendelsen, kan din tovholder indstille dig videre til støtte fra Soldaterlegatet. Økonomisk Overblik er et samarbejde mellem Nykredit, KFUM Soldatermission og Soldaterlegatet. Er du interesseret i et rådgivningsforløb gennem ‘Økonomisk Overblik’ kan du kontakte et af soldaterhjemmene. Se mere i menuen til højre.

3. Erstatningsrådgivning via Veterancentret

Har du fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014 bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi via Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72163400 for at høre mere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Soldaterlegatet på tlf. 31 37 39 60.