Pårørende

Soldaterlegatet kan støtte pårørende i forhold, som er direkte afledt af veteranens skade fra udsendelse.

Som pårørende betragtes samboende ægtefæller og partnere og deres børn, samt forældre. Det vil sige som hovedregel pårørende i husstanden, men ikke fraskilte/ekspartnere, udeboende eller voksne børn, bortset fra efterladte.

Som udgangspunkt er kriterierne for at få tildelt et legat de samme som for skadede veteraner, og kan inddeles i de samme kategorier som vist her på siden.

Soldaterlegatet ser på familiens behov i helhedsbetragtning, og det primære formål er veteranens rehabilitering.

Drejer det sig om støtte, som også kommer samlever/ægtefælle økonomisk til gode, skal man indstilles via Veterancentret.