Pårørende

Soldaterlegatet kan støtte pårørende i forhold, som er direkte afledt af veteranens skade fra udsendelse.

Som udgangspunkt er kriterierne for at få tildelt et legat de samme som for legater til skadede veteraner, og kan inddeles i følgende kategorier:

  • Behandling
  • Bolig
  • Hjælpemidler og udstyr
  • Medicin
  • Rehabilitering
  • Rådgivning
  • Transport
  • Uddannelse
  • Økonomisk tilskud