Pårørende

Soldaterlegatet kan støtte pårørende i forhold, som er direkte afledt af veteranens skade fra udsendelse.

Som udgangspunkt er kriterierne for at få tildelt et legat de samme som for legater til skadede veteraner, og kan inddeles i de samme kategorier som vist her på siden.