Rehabilitering

  • Rekreation og familieaktiviteter
  • Rehabilitering, aktiviteter og udstyr

Rekreation

Der kan under særlige omstændigheder tildeles legater til rekreations- og aflastningsophold samt familieaktiviteter. Soldaterlegatet kan som hovedregel kun bevilge legat én gang til dette formål.

Rehabilitering

Soldaterlegatet kan yde støtte til aktiviteter og udstyr i forbindelse med en plan for rehabilitering og resocialisering. Det kan f.eks. være til træning, motion, hobby- og andre fritidsformål. Hvis der er tale om aktiviteter i kommunalt regi, skal der i første omgang søges økonomisk støtte der.

Se også under ‘Hjælpemidler’.