Støttes ikke

  • Almen anerkendelse og opmuntring.
  • Formål, der økonomisk gavner personen, der sender indstillingen (f.eks. en behandler, der søger legat til behandling hos sig selv).
  • Diverse til løsning af problemer, der ikke kan relateres til en skade eller hændelse opstået i forbindelse med udsendelsen.
  • Løbende økonomisk supplement grundet lavt rådighedsbeløb.
  • Afvikling af gammel gæld/allerede afholdte udgifter.
  • Udokumenterede behandlingsmetoder eller eksperimentel behandling.
  • Julehjælp, fødselsdags-, konfirmationsgaver og lignende, familiebegivenheder eller sociale arrangementer.
  • Soldaterlegatet kan ikke yde lån.