Støttes ikke

  • Udokumenterede behandlingsmetoder eller eksperimentel behandling
  • Almen anerkendelse og opmuntring
  • Løbende økonomisk supplement grundet lavt rådighedsbeløb
  • Afvikling af gammel gæld/allerede afholdte udgifter
  • Støtte til løsning af problemer, der ikke direkte kan relateres til en skade eller hændelse opstået i forbindelse med udsendelsen
  • Dækning af advokat, bøder eller andre omkostninger i forbindelse med sager om lovovertrædelser.
  • Sociale arrangementer, julehjælp, gaver eller kontante pengegaver.
  • Soldaterlegatet kan ikke yde lån.