Støttes ikke

  • Almen anerkendelse og opmuntring
  • Støtte til løsning af problemer, der ikke direkte kan relateres til en skade eller hændelse opstået i forbindelse med udsendelsen
  • Løbende økonomisk supplement grundet lavt rådighedsbeløb
  • Afvikling af gammel gæld/allerede afholdte udgifter
  • Udokumenterede behandlingsmetoder eller eksperimentel behandling
  • Julehjælp, fødselsdags-, konfirmationsgaver og lignende, familiebegivenheder eller sociale arrangementer
  • Soldaterlegatet kan ikke yde lån.