Økonomisk tilskud

Økonomisk – og akut bistand

Soldaterlegatet kan støtte ved pludseligt opståede situationer med henblik på at sikre veteranens livssituation; f.eks. for at undgå, at veteranen bliver sat på gaden eller får lukket for varmen. Det kan også være støtte til kontingent til fagforening i en periode, såfremt fagforeningen hjælper med arbejdsskadesagen. Ofte vil Soldaterlegatet tilbyde økonomisk rådgivning forud for eller sammen med legat til økonomisk bistand.

I forbindelse med igangsætning af et rehabiliteringsforløb kan ansøgeren med  fordel være en fagperson i f.eks. Veterancentret, fagforeningen, veteranhjemmet eller en kommunal veterankoordinator. Hvis veteranen modtager overførselsindkomst, skal der som udgangspunkt søges om hjælp i offentligt regi først.

Økonomisk bistand bevilges som engangsydelse i akutte situationer, og der kan således ikke forventes flere legater til samme formål.

Der gives ikke støtte til sociale arrangementer, julehjælp, gaver eller kontante pengegaver. Se også under ‘Hvad støttes ikke’.

Soldaterlegatet kan ikke yde lån.