Økonomisk tilskud

Økonomisk bistand

Soldaterlegatet kan støtte ved pludseligt opståede situationer med henblik på at sikre veteranens livssituation; f.eks. for at undgå, at veteranen bliver sat på gaden eller får lukket for varmen. Det kan også være støtte til kontingent til fagforening i en periode, såfremt fagforeningen hjælper med arbejdsskadesag eller andet relevant. Ofte vil Soldaterlegatet tilbyde økonomisk rådgivning forud for eller sammen med legat til økonomisk bistand.

I forbindelse med igangsætning af et rehabiliteringsforløb kan ansøgeren med  fordel være en fagperson i f.eks. Veterancentret, fagforeningen, veteranhjemmet eller en kommunal socialrådgiver. Hvis veteranen modtager overførselsindkomst, skal der som udgangspunkt søges om hjælp i offentligt regi først.

Økonomisk bistand bevilges som engangsydelse i akutte situationer, og der kan således ikke forventes flere legater til samme formål.

Der gives ikke støtte til sociale arrangementer, julehjælp, gaver eller kontante pengegaver.

Soldaterlegatet kan ikke yde lån.