Transport

  • Transporttilskud

Transporttilskud til behandling

Soldaterlegatet kan give støtte til transport til og fra behandling.

Dækning af transport til behandling i hospitalsregi skal først søges hos Regionen ved henvendelse til kørselskontor eller patientvejleder. Soldaterlegatet kan støtte eventuel egenbetaling herefter. I særlige tilfælde også for ledsager.

Forsvarets Veterancenter kan ligeledes søges om støtte til betaling til psykologbehandling m.v.

Hvis veteranen modtager overførselsydelse, kan der søges økonomisk hjælp i kommunen eller jobcentret. Støtte til transportudgifter på grund af handicap skal altid søges i kommunen.

Soldaterlegatet giver sædvanligvis ikke legat til transport til andre formål end behandling og genoptræning.

Legatet vil som udgangspunkt gives til billigste offentlige transport. Hvis veteranen ikke kan benytte dette på grund af sin skade, kan der bevilges kilometergodtgørelse.

Der gives ikke legat til støtte til udskiftning eller køb af bil eller motorcykel/scooter. Der kan gives legat til støtte til en cykel eller i særlige tilfælde en knallert, hvis det anses for at være den optimale løsning.