Uddannelse

  • Kurser og uddannelsesforløb
  • Bøger og materialer

Kurser, uddannelse og højskoleophold

Soldaterlegatet kan yde støtte til uddannelse i form af enkelte kurser eller delforløb i en uddannelse. Det er vigtigt, at det skønnes realistisk, at veteranen kan gennemføre uddannelsen, og at den med en hvis sandsynlighed kan føre til efterfølgende beskæftigelse.

Soldaterlegatet støtter ikke hele uddannelser men yder støtte til f.eks. færdiggørelse af en uddannelse samt højskoleophold, som er igangsat som led i en rehabiliteringsplan i Veterancentret eller offentligt regi.

Ansatte i Forsvaret skal benytte deres adgang til videre- og efteruddannelse samt deres mulige CU-ret, inden der søges legat. Veterancentrets job- og uddannelsesrådgiver eller beskæftigelseskonsulent kan hjælpe veteranen med dette.

Bøger og materialer

Støtte til uddannelse kan gives i form af legat til studiebøger, kursusmaterialer m.m., hvis ikke skolen eller praktikstedet dækker disse udgifter. Der kan helt undtagelsesvis gives støtte til køb af f.eks. IT-redskaber, såfremt uddannelsesstedet kan dokumentere

  • nødvendigheden af materialet for gennemførelse af uddannelsen
  • at legatmodtager ikke kan løse opgaverne ved hjælp af uddannelsesstedets udstyr

Støtte til særlige behov skal søges via uddannelsesstedet. Veterancentrets job- og uddannelsesrådgiver eller beskæftigelseskonsulent kan hjælpe veteranen med at søge nødvendigt materiale det rette sted og derudover indstille til et legat.