Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Soldaterlegatet offentliggjorde i oktober 2019 en analyse af 693 veteransager på arbejdsskadeområdet, der afdækker praksis i myndighedernes sagsbehandling.