Årsmøde 2022 med besøg af forsvarsministeren

Soldaterlegatet holdt sit 13. årsmøde den 31. juni 2022. Der var blandt andre besøg af forsvarsminister Morten Bødskov, der holdt tale for de ca. 80 deltagere.

I Danske Banks Kuppelsal var de fremmødte samlet for at bakke op om arbejdet for skadede danske veteraner. Deltagerne var fondens økonomiske og moralske støtter, samarbejdspartnere fra offentlige myndigheder og private organisationer samt politiske beslutningstagere. Blandt talerne var forsvarsminister Morten Bødskov, advokat Mads Pramming samt overlæge Henrik Thiesen.

Indledende var der i formand Peter Højlands årsberetning stor ros til den positive udvikling på veteranområdet. Den øgede opmærksomhed på skadede veteraners behov for støtte samt det gode arbejde i forsvaret, sundhedsvæsen, kommuner og i de mange frivillige organisationer resulterer i et støt faldende antal indstillinger til Soldaterlegatet. Formanden fremhævede dog, at myndighedernes mangelfulde behandling af veteraners anmeldte psykiske erhvervsskader stadig kaster en skygge over den ellers glædelige udvikling på veteranområdet.

Dagens hovedtale holdt forsvarsminister Morten Bødskov. Han gjorde status over veteranarbejdet og kom med det klare budskab, at den fortsatte udvikling af veteranindsatsen også vil spille en vigtig rolle i et kommende forsvarsforlig.

Herefter gav advokat Mads Pramming et indblik i arbejdet med veteranernes anmeldte arbejdsskadesager. Han talte om det paradoks, at myndighederne afviser sager på baggrund af en intern praksis, der ikke har opbakning i moderne lægevidenskab. Denne praksis vil resultere i, at sagerne – efter implementeringen af opdaterede diagnosekriterier – om nogle år med sikkerhed vil skulle genoptages og i sidste ende vil blive anerkendt. Dette vil betyde et unødig langt og opslidende sagsforløb for den enkelte veteran.

Til sidst fortalte overlæge Henrik Thiesen om en ny sundhedsindsats, ”Sundhed i front”, for de mest udsatte veteraner øst for Storebælt. Projektet foregår i samarbejde med Veterancentret og bygger bro til de udsatte veteraner, der ikke af selv opsøger de offentlige sundhedstilbud. De har i stedet brug for at blive aktivt opsøgt for på den måde at blive tilbudt behandling.
Indsatsen er forankret i Københavns Kommunes Sundhedsteam og finansieres af Københavns Kommune, Forsvarsministeriet og Soldaterlegatet.  

Skrevet af Charlotte Bækdahl