Nyheder

VIVE fremlagde stor veteranundersøgelse på konference

Soldaterlegatet afholdt den 10. oktober Veterankonference 2022 i samarbejde med VIVE. Læs mere om de spændende resultater.

Læs mere

Lægelig second opinion-ordning fortsætter

Ordningen med en second opinion i afviste psykiske arbejdsskadesager skader forlænges.

Læs mere

Årsmøde 2022 med besøg af forsvarsministeren

Soldaterlegatets årsmøde 2022 havde besøg af blandt andre forsvarsministeren, der talte om udviklingen på veteranområdet.

Læs mere

Økonomisk overblik 2022

Kalenderen for 2022 vedrørende økonomisk rådgivning ligger nu klar.

Læs mere

Soldaterlegatets årsmøde 2021

Soldaterlegatet holdt årsmøde den 27. maj 2021 i Danske Banks lokaler og med deltagelse af bl.a. forsvarsminister Trine Bramsen.

Læs mere

Veteran vinder principiel ankesag

En veteran har fået medhold i ankesag vedrørende second opinion-ordningen. Mange sager skal nu genoptages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere

Åben økonomisk rådgivning 2021

Kalenderen for Åben økonomisk rådgivning i soldaterhjem og veteranhjem i 2021 ligger nu klar og kan hentes her.

Læs mere

Endnu en veteran får medhold i retten

Veteranen har fået medhold i, at hans psykiske lidelser skal anerkendes som en arbejdsskade. Dommen understreger, at myndighederne ikke kan afvise sager med henvisning til praksis.

Læs mere

’Jeg føler mig mere afklaret’

VIDEO: Følg Jakob Andersens rejse fra soldat, til studerende, til sygemeldt og nu, hvor han netop er blevet godkendt til et fleksjob.

Læs mere