Søg legat

Følg de ovenstående grønne pile HVEM – HVAD – HVORDAN for at få mere at vide om, hvordan man søger et legat hos Soldaterlegatet.

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en mission har medført.

Soldaterlegatet er en selvstændig privat fond, der uddeler legater efter et skøn med udgangspunkt i den information, der er oplyst i ansøgningen. Der er således ingen indstillede, der på forhånd har krav på eller ret til et legat.

Legater tildeles som udgangspunkt ikke som kontantbeløb, men som støtte til udgifter til et konkret behov afledt af en skade, pådraget under udsendelse.

Der er mulighed for at få tildelt mere end et legat, såfremt det skønnes, at veteranens situation i givet fald yderligere kan påvirkes positivt.