Søg legat

Før du søger et legat første gang, bedes du følge de ovenstående grønne pile med HVEM – HVAD – HVORDAN for at få mere at vide om, hvem der kan indstilles, hvad der kan søges støtte til, og hvordan man søger et legat hos Soldaterlegatet.

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en mission har medført.

Soldaterlegatet er en selvstændig privat fond, der uddeler legater efter et skøn med udgangspunkt i den information, der er oplyst i ansøgningen. Der er således ingen indstillede, der på forhånd har krav på eller ret til et legat.

Legater tildeles som støtte til udgifter til et konkret behov, som skal være afledt af en skade, pådraget under udsendelse.

Der er mulighed for at få tildelt mere end et legat, når der er opstået et nyt behov, hvis veteranens situation er forandret, eller rehabiliteringen kan påvirkes yderligere positivt. Mulighederne for tilbud og økonomisk hjælp i det offentlige skal normalt være undersøgt og afprøvet. Se mere om grundlaget og principperne for fondens arbejde under menupunktet ‘OM FONDEN’.