Støt Soldaterlegatet

Bidragsmuligheder

Ønsker man at støtte Soldaterlegatet, kan man gøre det via bankoverførsel eller MobilePay.

Soldaterlegatets formål er at kunne yde akut støtte til skadede veteraner samt deres pårørende eller efterladte. Donationer til Soldaterlegatet indgår i fondens frie kapital og vil blive brugt til legatuddeling. Ønskes det, at donationen går til andet formål, kontakt da Soldaterlegatet.

Bidragsydere har ikke indflydelse på uddelingen af legater. Beslutningen om tildeling af legater varetages alene af legatuddelingskomiteen.

BANKOVERFØRSEL

Bidrag overføres til

Danske Bank

Reg.nr. 3001, konto nr. 10600863
IBAN DK95 3000 0010 6008 63
SWIFT: DABADKKK

MOBILEPAY

Bidrag overføres til

Mobilepay

36723

Oddesund Grisetå Odde fyrtårn

Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 oplevet, at der er et stort udækket behov for støtte. Soldaterlegatet er derfor dybt taknemmelig for den støtte, som fonde, en række privatpersoner og virksomheder viser Soldaterlegatet.

SOLDATERLEGATETS DONORER

Soldaterlegatets opstart blev muliggjort af donationer fra seks store danske fonde:

 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 Augustinus Fonden
 Bikubenfonden
 Knud Højgaards Fond
 Nordea-fonden
 Oticon Fonden