Persondatapolitik for Soldaterlegatet

Det er vigtigt for Soldaterlegatet, at du som bruger af vores hjemmeside, indstillingsportal og nyhedsbrev kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af. Denne politik beskriver, hvordan vi i Soldaterlegatet søger at beskytte alle personoplysninger og sikrer, at vi følger reglerne for behandling af persondata. Den giver et overblik over, hvordan vi indsamler, behandler, gemmer, overfører og destruerer personlige data korrekt.

1) Indsamling af personoplysninger

a) Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig Soldaterlegatets nyhedsbrev, registrerer vi navn og mailadresse.

b) Ansøgninger om støtte
Når du indsender indstilling til os på vegne af en tidligere udsendt person får vi via det elektroniske indstillingsskema både almindelige personoplysninger, som fx kontaktinformationer, CPR-nr., bankoplysninger, tidligere udsendelser m.v., samt følsomme oplysninger om fx helbredsmæssige forhold. Den person, der søges støtte til, giver i forbindelse med indstillingen samtykke til, at vi som led i behandling af indstillingen må behandle personlige og helbredsmæssige oplysninger. Alle personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt der foreligger samtykke i forbindelse med indstillingen.
Vi anvender personoplysninger for at kunne
1. fastslå, om der er indsendt de påkrævede oplysninger til behandling af indstillingen,
2. vurdere indstillingen med henblik på eventuelt at tildele støtte,
3. træffe beslutning om enten afslag eller tilsagn og
4. foretage udbetaling(er), hvis der gives tilsagn om støtte.

Der er ingen indstillinger, der behandles automatisk.

2) Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger videregiver og overlader vi persondata til samarbejdspartnere og andre aktører samt internt i Soldaterlegatet, herunder til Soldaterlegatets uddelingskomité. Ved videregivelse af oplysninger sikrer vi os, at modtagerne behandler oplysningerne med fortrolighed og har de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at passe på dine oplysninger.

3) Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer, der omfatter både fysisk og elektronisk opbevaring af oplysninger, bliver løbende revideret. Når vi kommunikerer pr. mail med legatindstiller eller den person, der søges midler for, benytter vi krypteret mail. Alle medarbejdere i Soldaterlegatet er underlagt fortrolighedspligt.

4) Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som Soldaterlegatet har registreret om dig. Du kan til enhver tid få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, få begrænset behandling af persondata, gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger og/eller eventuelt få de oplysninger udleveret på et læsbart medie, som vi har registreret om dig i Soldaterlegatet. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog vil bevirke, at din indstilling ikke kan blive behandlet eller at dine eventuelle udbetaling(er) vil ophøre. Henvendelser om ovenstående sendes til Soldaterlegatet på soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk

5) Hvor længe opbevares dine oplysninger

Soldaterlegatet gemmer dine oplysninger i løbende kalenderår plus 5 år, fra seneste legats bevillinger er uddelt. Dette er nødvendigt af hensyn til de regnskabsmæssige forpligtelser som fonden har. Afslag om støtte gemmes ligeledes i løbende kalenderår plus 5 år, idet de indgår som indstillingshistorik ved vurdering af senere indstillinger om tildeling af støtte.

6) Cookies

Når du besøger vores website indsamles kun nødvendige tekniske cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger, som fx din IP-adresse.

Websitet anvender kun nødvendige ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter cookies kan du desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

7) Spørgsmål eller klage over behandlingen af dine oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Soldaterlegatet
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
e-mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk
tlf. 31 37 39 60 (man.-tors. kl. 10.00-12.00).

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.