Forskning om hjemvendte soldater høster international anerkendelse

Førende internationale forskere anerkender det årelange forskningsprojekt, som VIVE har gennemført for Soldaterlegatet. Forskerne har undersøgt virkningerne af kamphandllinger på hjemvendte soldater og deres familier.

Dansk forskning af konsekvenserne ved international kampudsendelse er af høj kvalitet. Det står klart, efter at VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd, fremlagde resultaterne for en stribe førende internationale forskere i København.

Efter fem års ihærdig forskning præsenterede VIVEs forskere Stéphanie Lyk-Jensen og Paul Bingley deres dybdegående forskning ved en workshop den 16. maj 2023. Projektet, der blev påbegyndt i 2017, har vundet stor anerkendelse blandt udenlandske forskere.

Forskningsteamet har udnyttet den enestående kvalitet og bredde af danske registerdata til at undersøge effekten af militærtjeneste, vurderer Joseph Sabia, der er økonomiprofessor ved San Diego State University i USA. Han betegner forskningen som ”førsteklasses”.

Resultater kan generaliseres på befolkningen

 “Økonomer over hele verden, også i USA, savler over kvaliteten og bredden af danske registerdata, som forskerne her har kunnet udnytte til at se på effekten af militærtjeneste.”

Det danske forskningsteam har brugt en eksperimentel tilgang, hvor værnepligtige blev udvalgt ved lodtrækning, hvilket ifølge Sabia har bidraget til en empirisk strategi med høj intern validitet og ekstern validitet.

”Det betyder, at resultaterne kan generaliseres til den danske befolkning og har stor betydning for at forstå de sociale omkostninger ved krigstjeneste,” vurderer Joseph Sabia, der mener, at et vigtigt aspekt af VIVEs forskning er de afsmittende virkninger af militærtjeneste på soldaternes familier og samfundet som helhed.

“Når man tænker på afsmittende virkninger af krigstjeneste for familier, ægtefæller og børn samt de samfund, hvor veteraner tjener, er det stadigt vigtigere at få en idé om de fulde sociale omkostninger ved at føre krig.”

Adjunkt Jonathan Zhang fra McMaster University i USA stemmer i:

”Jeg synes, dansk samfundsvidenskabelig forskning, og specifikt økonomisk forskning, er virkelig fascinerende. Jeg tror, det er hjulpet af, at der er mange administrative datasæt, der er koblet sammen – for eksempel på indkomst, sundhed og uddannelse og ofte på tværs af generationer, hvilket giver mulighed for virkelig vigtige undersøgelser,” siger han.

Vigtigt at forstå fulde omkostninger ved krig

Forskningsprojektet har blandt andet fokuseret på at undersøge de afsmittende virkninger på børns testresultater ved 9. klasses afgangsprøve, hvilket Peter Bäckström, ph.d.-stipendiat ved Umeå universitet i Sverige, betegner som væsentligt for at forstå omkostningerne ved krigsførelse.

Forskningen i det psykiske helbred hos de 27.500 soldater, der har været udsendt på internationale militære missioner i perioden fra 1992 til 2012, dokumenterer, at børn af forældre, der har været udsat for kamphandlinger under udsendelse, klarer sig væsentligt dårligere ved eksamen end børn af udsendte, der ikke har været udsat for kamp. Dertil kommer, at hver tiende udsendte efterfølgende får en psykiatrisk diagnose.

Alle data af høj kvalitet

Forskerne har haft mulighed for at gå helt ned på individniveau og via cpr-numre anonymt undersøge blandt andet disse sammenhænge, som er vanskelige at gøre tilsvarende mange andre steder i verden. Det skyldes blandt andet, at vi i Danmark og de andre nordiske lande betjener os af cpr-numre, så vi kan kombinere oplysninger i forskellige registrere.

Peter Bäckström fremhæver kvaliteten af de danske registerdata i forskningen:

 “Alternativet er, at du samler data ind selv, udsender et spørgeskema eller foretager interviews. Men du får en masse fejlkilder i form af svarfrekvens, folk, der måske ikke svarer eller svarer forkert. Men i disse registre findes jo alle data, og de har høj kvalitet.”

Han er imponeret over, hvordan VIVE har indsamlet og analyseret data – i dette tilfælde for børn og familie.

”Det, synes jeg, er uhyre vigtigt, og det er noget, vi ikke hidtil har gjort i Sverige, er jeg sikker på. Det er noget, jeg tager med mig, og som absolut kommer til at inspirere mig til at gøre lignende sager i Sverige,” siger Peter Bäckmann.

Fremlæggelse af resultater ved VIVEs workshop

Se VIVEs forskningsrapport her.