FN-erstatning til 374 skadede veteraner

Forsvarets Personalestyrelse oplyser, at 372 psykisk og fysisk skadede veteraner, der var udsendt i FN-regi, nu får udbetalt erstatning.

Danmark har siden 2016 forsøgt at få FN til at fremskynde sin sagsbehandling i sager, hvor danske soldater udsendt for FN har fået varige mén.

Sagerne omhandler tidligere FN-missioner, og nogle af dem stammer tilbage fra FN’s missioner i det daværende Jugoslavien i 1990’erne.

FN har behandlet 383 sager, og 372 er tilkendt erstatning. 11 veteraner har fået afslag fra FN på deres ansøgning om erstatning.

Det er FN – og ikke Danmark – der skal give erstatning til veteranerne, fordi de var udsendt i FN-regi.

Kilde: DR.dk