Overdragelse af åben økonomisk rådgivning

Fra 1. januar 2023 vil KFUM Soldatermission overtage tilbuddet om åben økonomisk rådgivning til skadede veteraner fra Soldaterlegatet. Tilbuddet vil fortsat være tilgængeligt på de ni velkendte lokaliteter (se nedenfor) hos både KFUM Soldaterrekreationerne og Veteranhjemmene i København, Århus og Odense.

De første datoer for Åben økonomisk rådgivning ligger allerede fast (se nedenfor). Hele årskalenderen vil være klar i løbet af januar 2023 hos KFUM Soldatermission. Ved spørgsmål til den nye ordning er du velkommen til at ringe til KFUM’s veteranfaglige leder, Steffen Reimers-Nielsen, på tlf. 24 79 83 12.

Rådgivningen vil blive varetaget af den erfarne økonomiske rådgiver Lena Vestergaard, som i samarbejde med Soldaterlegatet siden 2010 har rådgivet hundredvis af veteraner og nu fortsætter det gode arbejde hos KFUM Soldatermission.

Her holdes der Åben økonomisk rådgivning:

Veteranhjem København – 25/1-23
Veteranhjem Odense – 10/1-23
Veteranhjem Aarhus – 3/1-23
Soldaterhjem Fredericia – 11/1-23
Soldaterhjem Holstebro – 12/1-23
Soldaterhjem Høvelte – 24/1-23
Soldaterhjem Slagelse – februar 2023 (dato ikke fastlagt)
Soldaterhjem Varde – 12/1-23
Soldaterhjem Aalborg – 4/1-23