Danske hjemvendte soldater

Som opfølgning på projektet Danske hjemvendte soldater har VIVE udgivet hæftet af samme navn. Hæftet indeholder resultaterne af VIVEs forskning og fokuserer på veteraners psykiske helbred samt deres liv efter udsendelse.

Soldaterlegatet har finansieret projektet Danske hjemvendte soldater, som har indsamlet data om de 27.500 danske mænd og kvinder, der var udsendt på internationale militære missioner mellem 1992 og 2012.

Der er tidligere udgivet resultater fra undersøgelsen baseret på udsendte mellem 1992 og 2009. De udsendte er i det nye projekt fulgt til 2018, og nu følger resultaterne forskningen. De blev fremlagt på Soldaterlegatets Veterankonference 2022 i oktober samme år.

Forskerne har haft fokus på soldaternes psykiske helbred efter udsendelse, ligesom det er undersøgt, hvordan kamphandlinger har haft indflydelse på familielivet.

Læs hæftet med resultaterne her: Danske hjemvendte soldater