Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk hedder posttraumatisk belastningsreaktion.

PTSD er en psykiatrisk diagnose, der dækker over, at man har været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende eller voldsom karakter. Nogle af de typiske hændelser, som kan medføre PTSD, er krigsoplevelser, tortur, terrorisme, voldelig og personfarlig kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer.

Stort set alle mennesker vil opleve PTSD-lignende symptomer efter en voldsom hændelse, men for de flestes vedkommende går symptomerne væk inden for en måned. For nogle få varer symptomerne ved og udvikler sig til egentlig PTSD. Det fulde symptombillede på PTSD kan for nogle udvikle sig indenfor seks måneder efter hændelsen, mens andre først udvikler det fulde symptombillede efter mange år.

Hvordan opleves PTSD?

Hovedsymptomer på PTSD er gentagne og ufrivillige minder, flashbacks og mareridt om den voldsomme livstruende hændelse, forøget alarmberedskab, en vedvarende fysisk og følelsesmæssig uro, ængstelse eller nervøsitet ved forskellige situationer, der ikke før gav anledning til problemer, negative ændringer i humør samt undgåelse af alt, hvad der minder om hændelsen.

Hør speciallæge i psykiatri Torsten Warrer fortælle om hovedsymptomerne på posttraumatisk belastningsreaktion.