Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater

Som opfølgning på projektet Danske hjemvendte soldater har VIVE udgivet hæftet af samme navn. Hæftet indeholder resultaterne af VIVEs forskning og fokuserer på veteraners psykiske helbred samt deres liv efter udsendelse. Soldaterlegatet har finansieret projektet...
Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Soldaterlegatet offentliggjorde i oktober 2019 en analyse af 693 veteransager på arbejdsskadeområdet, der skulle afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling. Resultaterne af analysen af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod...
Hvad er PTSD?

Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk hedder posttraumatisk belastningsreaktion. PTSD er en psykiatrisk diagnose, der dækker over, at man har været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende eller voldsom...
Soldaterlegatets 10-årsskrift

Soldaterlegatets 10-årsskrift

Soldaterlegatet har udgivet en præsentation i tekst og med videoer om fondens 10 års arbejde til gavn for danske skadede veteraner. I 2019 er det ti år siden, at Soldaterlegatet blev stiftet ud fra det synspunkt, at alt for mange fysisk og psykisk skadede veteraner...
Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Resultaterne af analysen af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne for ikke at følge gældende lov. Soldaterlegatet offentliggjorde i oktober 2019 en analyse af 693 veteransager på...