Soldaterlegatets 10-årsskrift

Soldaterlegatet har udgivet en præsentation i tekst og med videoer om fondens 10 års arbejde til gavn for danske skadede veteraner.

I 2019 er det ti år siden, at Soldaterlegatet blev stiftet ud fra det synspunkt, at alt for mange fysisk og psykisk skadede veteraner ikke fik tilstrækkeligt hjælp og støtte fra samfundet. Udgangspunktet for fondens arbejde var og er humanitært og upolitisk.

I 10-årsskriftet præsenteres en række af de projekter og initiativer, som Soldaterlegatet har initieret og støttet i løbet af de sidste 10 år. Til nogle af præsentationerne knytter sig videointerviews.


Soldaterlegatet vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdsparter og donorer for støtten samt for det gode samarbejde – en afgørende forudsætning for fondens arbejde gennem 10 år.

Skrevet af Marie Tanggaard