Soldaterlegatet fylder 10 år

Den 29. januar 2009 blev Soldaterlegatet officielt etableret på initiativ af en række engagerede mennesker, der mente, at alt for mange fysisk og psykisk skadede veteraner ikke fik tilstrækkelig hjælp og støtte. Udgangspunktet for fondens arbejde var og er humanitært og upolitisk.

I 2019 er det 10 år siden, at fonden blev stiftet. Det giver anledning til både at se tilbage på alt det, vi har opnået siden 2009 og se frem imod de udfordringer, som stadig skal løses. Forsvaret, landets kommuner, sundhedsvæsnet og de mange frivillige kræfter på veteranområdet har hver for sig – og med tiden i et stadig tættere samarbejde – forbedret skadede veteraners mulighed for at genvinde fodfæste i livet efter hjemkomsten. Soldaterlegatet er stolt af at have kunnet bidrage til forbedringerne. Eksemplerne på den gode udvikling er talrige og synlige for alle, der arbejder for og med skadede veteraner.

Erfaringerne fra vores daglige legatarbejde viser dog, at vi endnu ikke er i mål. Vi ønsker, at enhver, der lader sig udsende på en international mission ledet af Forsvaret, kan tage af sted med den sikkerhed i bagagen, at hvis udsendelsen skulle resultere i et støttebehov efterfølgende – ja, så står samfundet klar med helt optimale behandlings- og rehabiliteringstilbud til veteranen og dennes familie. Vi er kommet langt på 10 år. Lad os arbejde sammen for at nå helt i mål.

Lykønskninger

Soldaterlegatet har modtaget hilsner fra fondens samarbejdspartnere. Se en sammenklippet version af lykønskningerne og formand Peter Højlands tak her:

Se vores Youtube-kanal: Soldaterlegatet

Skrevet af Marie Tanggaard