Debat: Hjælp psykisk syge veteraner til en bedre hverdag

‘Hvis vi som samfund skal gøre os forhåbning om at få flere udsatte personer ind på arbejdsmarkedet, så skal vi tænke anderledes,’ mener Soldaterlegatets sekretariatschef Thore Clausen, der i debatten på Altinget.dk opfordrer politikerne til at sikre, at veteraner kan få konkret hjælp til at få livet og hverdagen til at fungere.

I artikler og tv-dokumentarer hører vi historier om psykisk skadede veteraner, der er udfordret på den helt store palette derhjemme og i arbejdslivet. Senest i DR-dokumentaren “Vores krig – en kærlighedshistorie” hvor seerne kommer helt tæt på veteranen Piet og hans kone Svandis, der kæmper med familielivet og for at få hjælp og støtte.

Piet er så ramt af sin PTSD, at hans hverdag ikke kan hænge sammen. Han sover ikke om natten, og basale ting som at stå ud af sengen og få børstet tænder er en mission i sig selv. Han trækker sig og forsvinder bogstaveligt talt ud i et haveskur. Programmet gør det tydeligt, at Piets PTSD går hårdt ud over familien, ikke mindst de tre børn.

Historien om Piet og Svandis er ikke unik. I Soldaterlegatet genkender vi igennem vores ti år lange legatuddeling til skadede veteraner udfordringen med at få den rette og personlige tilpassede hjælp på det rette tidspunkt. Støtten og hjælpen til veteraner er blevet meget bedre i de sidste ti år, men der mangler stadig en helhedsorienteret indsats.

Forsvarsminister Trine Bramsen har per 1. marts 2020 etableret en Familieenhed under Veterancentret, og forhåbentlig kan den hjælpe nogle af de familier, der er hårdt ramt af eftervirkningerne fra fars eller mors udsendelse. Men der er stadig behov for en 1:1-indsats til de allermest syge veteraner. 

Tømme postkassen
Soldaterlegatets erfaringer fra projektet ‘På vej mod en god hverdag‘ viser tydeligt, at det netop er en sådan indsats, der er vejen til, at veteranen kan få et bedre liv, og forudsætningen for, at han eller hun er modtagelig for behandling eller for at nærme sig arbejdsmarkedet. Derfor er vores opfordring til politikerne at sikre, at veteranerne kan få hjælp til at få livet og hverdagen til at fungere. Konkret foreslår vi at udbrede projektet ’På vej mod en god hverdag’ til at være et permanent tilbud i hele landet.

Projektet fokuserer på at hjælpe veteranerne tilbage til arbejdsmarkedet, og her er et godt hverdagsliv fundamentet. Er det at tømme postkassen, børste tænder eller komme uden for havelågen en udfordring, så kan systemet tilbyde nok så mange og lange sygemeldinger, jobprøvninger og praktikker – det vil ikke hjælpe!

Lette presset
I foråret 2017 afsluttede et pilotprojekt med 24 psykisk sårede veteraner, der ved projektstart alle var i behandling for PTSD og uden for arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført af Videnscenter om handicap med støtte fra Soldaterlegatet. Projektet blev igangsat på ny i 2018 og afsluttes i 2020 i samarbejde med de højt specialiserede psykiatriske behandlingstilbud i Region Syddanmark og Midtjylland.

I pilotprojektet blev deltagerne tilbudt en sammenhængende indsats med det formål at lette presset på veteranerne ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kunne lægges i den anden vægtskål – dér, hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid kunne vokse frem.

Det helt grundlæggende i projektet var, at den enkelte veteran fik sin egen konsulent, der bogstaveligt talt gik sammen med veteranen: Gik med dem til familien for at rede trådene ud, gik med i svømmehallen, gik med til kommunen, gik med ned for at handle, gik med for at se på en bolig, gik med til behandling og gik måske kun til havelågen, fordi det lige netop var det, veteranen kunne klare den dag.

Alle deltagere oplevede en forbedret livskvalitet i hverdagen, 14 kom tættere på arbejdsmarkedet under forløbet. Tålmodighed, nærvær, tillid og tid – hovedingredienserne i vejen mod et godt hverdagsliv – gjorde, at de PTSD-skadede veteraner efterhånden fik genetableret et selvværd og en tro på, at de kunne mestre hverdagen. 

Kroner og øre
Skal vi som samfund gøre os forhåbning om at få flere udsatte personer ind på arbejdsmarkedet, skal vi tænke anderledes. Hvis det grundlæggende fundament, hverdagen, ikke er på plads, kan vi ikke kræve, at folk kan møde op på arbejde eller er i stand til at modtage behandling. En bedre hverdag kan være svær at omregne i kroner og øre for statskassen.

Men når vi kigger på de positive afledte effekter af projektet – blandt andet at fædrene igen kan være fædre for deres børn, har mindre misbrug, har færre indlæggelser, mindre medicinforbrug og kommer tættere på arbejdsmarkedet – så er der mange gode grunde til, at samfundet bør tænke mere helhedsorienteret i arbejdet med psykisk sårbare veteraner.

Bragt i Altinget.dk den 26. marts 2020

Skrevet af Marie Tanggaard