F-16 – Oplevelser på danske vinger – et interview med manden bag bogen

En kølig tirsdag morgen i december fanger vi Thomas Kristensen på telefonen. Han er lige ankommet til Skrydstrup, hvor han gør klar til dagens flyvetur. En tur højt over Danmark med en gennemsnitsfart på 650 km/t – en hverdag for de ganske få.

Da Thomas i 1993 flyttede til Aalborg efter 13 måneders ophold og træning på Sheppard Air Force Base i Texas, begyndte et hurtigt liv i luften.  En af de personer, som Thomas ofte hev med på sine flyveture, når muligheden bød sig, var Henning Kristensen, også bedre kendt som Foto Henning. Billederne prydede væggene i Thomas’ lejlighed og gengav et splitsekund af hans hverdag  – en hverdag, som mange gennem tiden har spurgt interesseret til, og som Thomas på mange forskellige måder har forsøgt at gengive.

“Efter mange år med det samme spørgsmål, begyndte en tanke at tage form. Hvorfor ikke lave en bog om det at flyve F16?  Det skulle ikke kun være jagerpiloterne, der gengav deres oplevelser, men også de forskellige personligheder, der gennem tiden har haft mulighed for smage suset i en F-16. Den første til at reagere på vores henvendelse om at bidrage med sin F-16 historie var HKH Kronprins Frederik. Og med hans tilsagn så vi ingen vej tilbage. Nu var det nu, og vi, Foto Henning og jeg, begyndte at samle billeder og historier fra de få, der har været i luften på danske F-16 vinger”.

Efterreaktioner findes også hos flyvere

Lidt nysgerrig og med udgangspunkt i erfaringerne med arbejdet i Soldaterlegatet med at støtte veteraner med mén spørger vi til Thomas’ personlige oplevelser.

“Som jagerpilot er man selvfølgelig distanceret i forhold til de lyde, lugte og direkte indtryk, man får som kampsoldat på jorden, men du sidder alene i cockpittet og skal træffe beslutningen om at trykke på den røde knap med de konsekvenser, det end måtte have. Forestillingsevnen fejler ikke noget, så jeg ved godt, hvad der sker, og hvordan det ser ud, når det, jeg sender afsted, rammer et mål på jorden”.

Thomas Kristensen har fløjet missioner på Balkan, i Afghanistan og senest deltaget på missionen i Libyen. På vej hjem efter en mission var der en irriterende bananflue i cockpittet. Den fik lov at overleve –  den dag allerede havde budt på nok død og ødelæggelse.

Overskud til humanitært formål

Helt fra begyndelsen har der været tale om, at det overskud, der eventuelt ville komme fra bogen, skulle gå til et velgørende formål. Og for Thomas Kristensen og Foto Henning var Soldaterlegatet det rigtige valg.

“Flyvevåbnets personel er ikke i samme grad udsat for de påvirkninger, som kamphandlinger kan medføre. Derfor var det vigtigt for os, at det var en fond, der ikke skelnede mellem værnene, men giver legater til alle, der måtte have behov for det, uanset værn. Og med H.K.H. Kronprins Frederik som bidragsyder til bogen og protektor for Soldaterlegatet gav det rigtig god mening.”

Soldaterlegatet sætter stor pris på donationen og ligeledes den positive omtale, som er kommet gennem bogen “F-16 – Oplevelser på danske vinger”.

“Det er altid en stor glæde, når andre end Soldaterlegatet værdsætter vores arbejde”, fortæller Peter Højland, formand for Soldaterlegatets bestyrelse. De 138.000 kr., der kommet fra salg af bogen, er gået ubeskåret videre til danske krigsveteraner.

Flere fortællinger på vej

“F-16 – Oplevelser på danske vinger” er meldt udsolgt fra forlaget. Man overvejer at komme med et 4. oplag og eventuelt også en udgivelse på engelsk, da flere internationale samarbejdspartnere har spurgt interesseret til bogen. Men det er ikke nok med det. Thomas Kristensen og Foto Henning har indgået et samarbejde med Peoples Press om at udgive endnu en bog; denne gang om de danske Hercules-fly. En bog, der udover at have flotte billeder også vil skildre, hvordan og hvilke opgaver den store, tunge propelmaskine løfter rundt om i verdens brændpunkter med fortællinger om alt fra operationer af grise på vej til Grønland og nødhjælp til Pakistan til hjemtransport af sårede og faldne danske soldater.

“Vi forventer, at bogen udkommer i sensommeren 2015, og hvis det går godt, går vi videre med at samle historier fra Merlin, bedre kendt som redningshelikopteren EH 101.”

Fakta om Thomas Kristensen:

  • Født og opvokset på Amager
  • Uddannet som reserveofficer i Hæren i Sønderborg og Oksbøl (1989), herefter aktiv som delingsfører ved 4- opklaringseskadron v. Garderhusarregimentet i Næstved (1990), hvorfra han søgte ind på Flyvevåbnets officersskole som pilot i Flyvevåbnet (1991)
  • Uddannet som jagerpilot på Sheppard Air Force Base, Texas (1992)
  • Fra 1993 aktiv kamppilot frem til 2013, hvor han i dag sidder ved Værnsfælles Forsvarskommando.
  • Thomas Kristensen flyver dog fortsat og opretholder stadig sin status som kamppilot. Udover dette, så går fritiden med at forberede to nye bøger.

Skrevet af Charlotte Bækdahl