Kontanthjælpsloft

Soldaterlegatet ønsker på given foranledning at oplyse om, at fonden ikke har konkret viden om antal af veteraner på kontanthjælp og dermed heller ingen tal på, hvor mange veteraner der måtte blive ramt af et kontanthjælpsloft.

Grunden til denne udmelding beror på, at der i dag i medierne er blevet oplyst, at Soldaterlegatet har skønnet, hvor mange veteraner der tilsyneladende er på kontanthjælp. Men Soldaterlegatet har altså ikke konkret viden om dette.

Skrevet af Marie Tanggaard