Legater til pårørende

Pårørende til fysisk eller psykisk skadede veteraner kan nu blive indstillet til et legat hos Soldaterlegatet. Civilstyrelsen har efter en god dialog med Soldaterlegatet imødekommet fondens ønske om også at kunne yde støtte til pårørende blevet imødekommet.

Civilstyrelsen har nu bekræftet, at Soldaterlegatet kan støtte pårørende inden for fondens eksisterende rammer. Det sker på baggrund af, at der for et par år siden opstod tvivl, om hvorvidt Soldaterlegatet i forhold til fondens fundats kunne bevilge legater til pårørende. Civilstyrelsen blev derfor spurgt til råds.

Soldaterlegatets sekretariatschef Thore Clausen er meget tilfreds med Civilstyrelsens afgørelse:

-Soldaterlegatet har nu mulighed for at yde mere helhedsorienteret støtte til hårdt ramte veteranfamilier. Det kan for nogle familier – særligt til de hårdt psykisk skadede veteraner – være en mangeårig og stor belastning at leve med en hjemvendt soldat, der lider af fx angst, depression og misbrug. Derfor er det med stor glæde, at Soldaterlegatet nu kan arbejde mere målrettet for at hjælpe trængte familier med særlige behov i hverdagen, siger Thore Clausen.

Behov afledt af skade

For at en kone, mand eller barn til en skadet veteran kan blive indstillet til et legat, skal behovet for legatet være direkte afledt af veteranens fysiske eller psykiske skade fra en international mission. Hvis ikke behovet hænger sammen med skaden, er der ikke grundlag i Soldaterlegatets fundats for at bevilge et legat. Det gælder både for veteraner og pårørende.

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som veteranens udsendelse i en mission har medført. Ligesom for veteraner, gælder også for de pårørende, at man ikke kan indstille sig selv til et legat. Derfor ser Soldaterlegatet også helst indstillingerne komme fra Veterancentret, kommuner eller veteranorganisationer, når indstillingen gælder en pårørende.

Hvordan

Vilkårene for at få tildelt et legat er de samme for pårørende som for veteraner. og på Soldaterlegatets hjemmeside er det nøje beskrevet, hvad der ydes støtte til. Legater tildeles som udgangspunkt ikke som kontantbeløb, men som støtte til udgifter til et konkret behov afledt af en skade, pådraget under udsendelse. Der er mulighed for at få tildelt flere legater, såfremt det skønnes, at legatmodtagerens situation i givet fald yderligere kan påvirkes positivt.

Læs mere om, hvordan man søger et legat hos Soldaterlegatet på vores hjemmeside her.

FORMÅL

Soldaterlegatet er en selvstændig privat fond, der uddeler legater efter et skøn med udgangspunkt i den information, der er oplyst i ansøgningen. Der er således ingen indstillede, der på forhånd har krav på eller ret til et legat.

For at ansøge om et legat skal ansøgningsskemaet på Soldaterlegatets hjemmeside benyttes.

Skrevet af Marie Tanggaard