Lov om erstatning til skadede veteraner

Arbejdet med den nye lov om afskaffelsen af 6-månedersreglen for erstatninger til skadede veteraner skrider frem. Onsdag den 12. marts skal lovbehandlingen på første udvalgsmøde.

I april 2013 blev det besluttet at afskaffe det, man kalder 6-månedersreglen. Afskaffelsen af reglen betyder, at hjemvendte soldater med psykiske skader ikke længere skal dokumentere, at de har haft symptomer på PTSD fra et lægebesøg inden for seks måneder.

Det er en sejr for veteranerne, at der bliver en forhindring mindre at bekymre sig om, når de søger om erstatning for deres arbejdsskade erhvervet under udsendelse i internationale missioner. Men det er stadig andre forhold, der gør sig gældende i sagerne, hvor mange får afslag. Ifølge advokat Mads Krøger Pramming fra advokatkontoret Kroer Pramming, der er veteranernes talerør, er afvisningerne af sagerne fordelt sådan, at cirka 70 % af de anlagte sager bliver afvist pga. 6-månedersreglen, og de resterende 30 % bliver afvist fordi, det ifølge Arbejdsskadestyrelsen ikke kan bevises, at den pågældende veteran har været i livsfare. Enten pga. manglende dokumentation fra forsvaret, eller fordi Arbejdsskadestyrelsen ikke finder, at oplysningerne er bevis nok til at kunne afgøre, at der er tale om, at personerne har været i livsfare. Det grundlag for at afvise sagerne, er Mads Krøger Pramming ikke enig i.

– Jeg anser som udgangspunkt, at man har været i livsfare, når man har været udsendt i en international mission i zoner, der er præget af krig. Hvis man patruljerer i områder, hvor der ligger IED-bomber gravet ned, og hvor lokale grupper bekriger hinanden, er man vel potentielt i livsfare, mener Mads Krøger Pramming.

Loven skal i udvalgsbehandling

Selv om Folketinget allerede i april sidste år vedtog at afskaffe reglen, skal lovbehandlingen først overstås, førend loven kan træde i kraft. I januar 2014 var loven til høring i Folketinget og den 12. marts skal den i første behandling i beskæftigelsesudvalget. Det forventes, at loven endeligt vedtages inden sommerferien 2014. Ved høringen i Folketinget den 28. januar fremlagde beskæftigelsesordførerne fra hvert parti deres synspunkt om lovforslaget. Lene Espersen (KF) omtalte i sin ordførertale blandt andet en række fejl i Arbejdsskadestyrelsen sagsbehandling, som hun er blevet gjort opmærksom på i bilag fra Soldaterlegatet. Disse fejl angående sagsbehandlingen vil Lene Espersen spørge ind til i udvalgsbehandlingen onsdag den 12. marts.

Alle venter på de nye regler

Ifølge Mads Krøger Pramming er det ud fra et juridisk synspunkt helt bizart, at loven ikke er vedtaget og trådt i kraft endnu, når nu Folketinget for lang tid siden har besluttet at afskaffe reglen.

– Det, der er sket, er, at nogle personer i Arbejdsskadestyrelsen har lavet en intern regel om, at veteraner skal kunne dokumentere, at de har haft symptomer på PTSD inden for seks måneder efter hjemkomst. Reglen har ikke nogen lovhjemmel. Beskæftigelsesministeren kunne egentlig bare sige, at man skal lave en ny regel og fjerne den gamle. Men i stedet er det blevet et kæmpe lovcirkus. Jeg synes, det er helt ude af proportioner, at Folketinget skal ind over den her regel, siger Mads Krøger Pramming.

Lovændringen kommer til at betyde, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager alle tidligere afviste sager, hvor veteraner har anmeldt en psykisk sygdom. Det drejer sig om cirka 400 afviste og verserende sager, der skal bedømmes igen.

– Det bliver interessant at se, hvad der sker, når loven er på plads. Arbejdsskadestyrelsen kommer nok hurtigt til at træffe en masse afgørelser. Men selv om alle så vinder nu på 6-månedersreglen, er der måske stadig en stor del, der vil få afslag pga. livsfarereglen, mener Mads Krøger Pramming.

I forhold til livsfare er der to forhold, der gør sig gældende:

  1. Soldaten skal dokumentere, at han har været ude for det, han siger, han har – og det er ikke altid, at Forsvaret kan hjælpe med dokumentation.
  2. Hvis soldaten kan bevise, at det han siger er rigtigt, kan det stadig være, at Arbejdsskadestyrelsen siger, at det ikke beviser, at soldaten har været i konkret livsfare. Så får vedkommende afslag.

Mads Krøger Pramming har den klare holdning til problematikken, at udgangspunktet må være, at 99,9 % soldater har været i livsfare, hvis de har været udsendt. Uanset hvad der kan bekræftes eller ej.

Læs mere om lovforslaget og udvalgsbehandlingerne på Folketingets hjemmeside her 

Skrevet af Charlotte Bækdahl