Medicinlegater

Soldaterlegatet bevilger hvert år et stort antal medicinlegater til fysisk og psykisk skadede soldater. Legatet går til dækning af egenbetalingen af lægemidler ordineret på recept uanset tilskudsstatus. I 2017 er legatet på 3.955 kroner.

En stor del af veteranerne lider af psykiske problemer og behandles ofte med forholdsvis dyr medicin. Soldaterlegatet ønsker at give mulighed for at få dækket denne udgift, men da vi er forpligtet til at dokumentere, at de bevilgede penge bliver brugt efter hensigten, er det af afgørende betydning for Soldaterlegatet, at vi ikke bare indsætter 3.955 kroner  direkte på veteranens bankkonto, hvorfor praksis er, at brug af medicinlegater kun kan finde sted efter aftale med det lokale apotek.

Søg et legat her.

Soldaterlegatet har med hjælp fra Danmarks Apotekerforening lavet følgende ordning for at administrere legatet for legatmodtageren:

  • Soldaterlegatet indsætter legatbeløbet på en konto på det ønskede apotek.  Apoteket opretter en konto i legatmodtagerens navn, og legatet på 3.830 kr. overføres herefter til apoteket af Soldaterlegatet. Køb af medicin trækkes således løbende af apoteket fra denne konto, til legatet er opbrugt.

(Har apoteket ikke mulighed for at bruge ovennævnte løsning, kan der i stedet efter hver ekspedition fremsendes regning til Soldaterlegatet, som så vil holde øje med, at legatet ikke overskrides. Når legatet er opbrugt, informerer Soldaterlegatet legatmodtageren og apoteket om dette).

Skrevet af Charlotte Bækdahl