Ny foreningen vil styrke veteraners vej ud i det civile

Soldatens Hus er navnet på en ny frivillig forening stiftet af to erfarne militærpsykologer. Formålet er at skabe et nyt fællesskab gennem sociale aktiviteter, der forbereder soldater på et civilt liv.

Bag Soldatens Hus står de to militærpsykologer Anne Lillelund (nu selvstændig) og Nikolai Cerisier Roitmann, der fandt professionelt sammen over det fælles synspunkt, at der findes mange tilbud til soldater, der har det svært, men at den gruppe, der har det godt, er lidt overset. Foreningen opstod lidt som en protest mod den opfattelse, at har man været udsendt soldat, har man også psykiske efterreaktioner.

-Så Nikolai og jeg tænkte, at vi gerne ville skabe noget til dem, der faktisk fungerer godt men som alligevel synes, at det kan være svært at få et tilhørsforhold til det civile liv eller måske føler sig udfordret af det, uden at det som sådan er fordi, at der noget galt med én,’ fortæller Anne Lillelund.

Tankerne blev til virkelighed, Soldatens Hus blev grundlagt, og den første aktivitet den 2. marts 2017 venter forude samtidig med åbningen i Bageriet på Kastellet i København.

Formålet med Soldatens Hus er at forberede soldaten på de udfordringer, der måtte komme, når han/hun går civilt. Foreningens udgangspunkt er, at man er soldat for livet og derfor kan bruge den militære identitet til at skabe et nyt fundament i det civile.

-Med Soldatens Hus vil vi gerne skabe en setting, hvor soldater kan videregive deres erfaringer med at gå civilt til andre soldater i en struktureret kontekst. Det er to forskellige sprog, man taler i det civile og i Forsvaret – og arbejdsformerne er også forskellige. Derfor vælger vi bevidst en tilgang, hvor tidligere tjenstgørende deler deres erfaringer, fordi de forstår begge verdener, taler begge sprog og dermed har en mere konkret forståelse af hvad det vil sige at gå ud på den anden side af hegnet, siger Anne Lillelund.

Formand for foreningen Anne Lillelund har fra sin baggrund som militærpsykolog i Forsvaret og krisepsykolog i Udenrigsministeriet fulgt soldater tæt før, under og efterudsendelse. Hun mener, at der lidt er en tendens til, at mange soldater føler sig lidt stigmatiseret, fordi der har været så meget fokus på den gruppe, der har det svært. Når soldaterne siger, at de har været udsendt, bliver de ofte mødt af reaktionen: ’så må der være noget galt med dig.’

Mentalt forberedt

Det er vigtigt at være mentalt forberedt på de udfordringer, der kommer i overgangen til et civilt liv. Forberedelsen er vigtig, fordi man ved at tænke situationen igennem inden får nemmere ved at opnå kontrol ude i det civile liv. Omdrejningspunktet for arrangementerne i Soldatens Hus er temaet fra militær til civil, hvor tidligere soldater fortæller om deres udfordringer, da de gik civilt, og hvordan de har håndteret det. Derudover ønsker Soldatens Hus at skabe et rum for etablering af et fagligt og værdimæssigt netværk mellem nuværende og tidligere tjenestegørende, men også med civile virksomheder, som bliver inviteret med til udvalgte arrangementer.

-Forsvaret forbereder soldaterne mentalt på at tage i krig og også på at komme hjem. Det er det, der er deres opgave. Det er ikke Forsvarets opgave at forberede soldater på, hvad der sker, når man fx siger op. Så jeg tænker egentlig ikke, at Forsvaret ikke løser deres opgave. Men vi synes, at soldaterne lidt lander i et tomrum, når de træder ind i det civile. Derfor mener vi, at Soldatens Hus har noget at byde ind med, siger Anne Lillelund.

Målgruppen for arrangementerne i foreningen er primært soldater, der har det godt – både tjenestegørende og civile, men som har brug for noget inspiration, nogle strategier og indspil til, hvordan det bliver nemmere at få et tilhørsforhold til det civile. Trods navnet Soldatens Hus er folk fra fx Søværnet og Flyvevåbnet også velkomne. Ambitionen for fremtiden er at udvide til Jylland, sådan at foreningen næste år kan holde to Jyllandskongresser og samtidig afholde flere aktiviteter i København – der fx også inkluderer de pårørende. Om fem eller ti år er drømmen et fysisk tilholdssted – et eget Soldatens Hus.

Fakta

  • Åbningsarrangement torsdag d. 2. marts, kl. 18.00 – 22.00 i Bageriet på Kastellet med foredraget ’Fra soldat til civil: Om skiftet fra et militært til et civilt mindset’ ved Mads Jelbert Mikkelsen, tidligere delingsfører og kompagnichef ved Den Kongelige Livgarde.
  • Foreningen er stiftet af Anne Lillelund (formand), selvstændig krisepsykolog, stifter af AnneLillelund.dk. og tidligere militærpsykolog ved Veterancentret og Nikolai Cerisier Roitmann (næstformand), militærpsykolog ved Veterancentret.
  • Foreningen består desuden af et advisory board, et udviklingsudvalg og et aktivitetsudvalg med meget kompetente folk til at udvikle idéer, arrangementer og strategier på foreningens grundlag.
  • Læs mere på: soldatenshus.dk – hvor du også kan tilmelde dig arrangementerne

Skrevet af Marie Tanggaard