Billede fra filmen 'Mindful Medicin' af Mette Bahnsen.
Billede fra filmen ‘Mindful Medicin’ af Mette Bahnsen.

Mindfulnessundervisning for veteraner

Print
Af Marie Tanggaard | 11/09/2018

Veteraner har nu igen mulighed for gratis at deltage i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) i regi af Aarhus Universitet.

Det nye projekt starter i oktober 2018, denne gang i København. Tidligere har man gennemført to pilotstudier, med støtte fra Soldaterlegatet, i henholdsvis 2014 og 2018 med positive resultater.

Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. Mental træning med MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom, og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter. Disse ændringer kan ses og måles biologisk i hjernen. Læs evt. mere i disse 2 videnskabelige artikler: PLOS 2015 eller Nature 2015.

Alle deltagerne fra de to pilotstudier ville efterfølgende anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes fremgik af målingerne på biologiske stressmarkører fra forløbet i 2014. Læs evt. mere i denne rapport fra forløbet i 2014.

Deltagelse på MBSR-kurset i oktober 2018 er uafhængig af alder, køn og antal udsendelser. De eneste krav er, at du skal have været udsendt og være motiveret for at træne mindfulness, yoga og meditation. MBSR handler om at være til stede i livet, her og nu på godt og ondt. Vi skal træne evnen til at være til stede i kroppen samt evnen til at observere sindet og herved få frihed til at gå i den retning, vi ønsker.

Se dokumentarfilm ‘Mindful Medicin’ eller ‘Styr på det hele’.

Tid og sted for kurset:

  • Otte onsdage med start den 24.10. Herefter følger d. 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 og 12.12. Klokken 16.30 – 19.00 og et heldagsforløb den 2.12 klokken 09.00-16.00.
  • Undervisningen foregår på Campus Emdrup, Bygning A, lokale 401 i regi af Dansk Center for Mindfulness, v. Aarhus Universitet.

Kursus undervisere:

  • Susanne Bruggisser, MBSR-underviser, cand.psych.-specialist
  • Maria Bingen, MBSR-underviser, yoga-lærer uddannet, cand.jur.

Kurset superviseres af Lone Overby Fjorback, leder, overlæge, lektor, Ph.d., Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Informationsmøde:
Den 8. oktober kl. 19.00-21.00 på DPU Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, bygning A, lokale 403

Tilmeld dig her til orienteringsmødet den 8. oktober kl. 19

Er du forhindret i at komme til orienteringsmødet men interesseret i selve kurset, så tilmeld dig gerne alligevel eller tag kontakt til Susanne Bruggisser på tlf. 22 35 65 35.