Nyt projekt skal få veteraner i arbejde

Det nystartede projekt ‘Fra krigszone til virksomhed’ søger deltagere.

Sammen med Care Consulting og Soldaterlegatet står Officerernes Netværk i Erhvervslivet (ONE) bag et nyt initiativ, der er målrettet udsatte veteraner og ønsker at sikre veteraner fodfæste på det civile arbejdsmarked eller uddannelse.

Projektets overordnede mål er få veteraner i job eller i gang med en uddannelse. Det skal ske igennem workshops og rådgivningsforløb i samarbejde med mentorer fra virksomheder tilknyttet projektet.

Er du interesseret i at deltage?

For at deltage i projektet skal du:

 • Være veteran med mindst en udsendelse til en international mission i bagagen.
 • Være ung veteran, der har været udsendt for nylig, og nu står og skal ind på det civile arbejdsmarked eller i gang med en civil uddannelse. Eller være veteran over 35 år, der har mistet kontakten til Forsvaret og som efter hjemsendelse fra Forsvaret har haft svært ved at finde fodfæste på det civile arbejdsmarked.
 • Derudover skal du være stærkt motiveret og klar til at træde ind på det civile arbejdsmarked eller gå i gang med en civil uddannelse.

Forudsætningen for din deltagelse er, at du udover at være bosiddende i Danmark, ikke må have anden eller kun lidt uddannelse, kvalifikationer eller erfaringer end dem, du har opnået i forsvaret.

For at deltage i projektet må du gerne være;

 • På dagpenge, sygedagpenge, kontakthjælp eller anden offentlig ydelse.
 • Fysisk eller psykisk skadet

Projektet tilbyder:

Et forløb på 26 uger med det formål at du kommer i arbejde eller i gang med en civil uddannelse. Ansættelsen kan være på almindelige vilkår eller vilkår, der er tilpasset din arbejdsevne. Derudover vil du få udviklet et personligt målsætningsskema, gennemgået et personligt kompetence- og udviklingsforløb samt fået udviklet et CV, hvor dine militærfaglige kompetencer er omsat og formuleret i et sprog, så civile virksomheder også kan læse og forstå dem.

Aktiviteter og indhold:

 • Introduktion til forløb samt afdækning af veteranernes individuelle behov og forventninger til fremtiden gennem én til én samtale.
 • Kompetenceafklaring, herunder omsætning af militære færdigheder til civile kompetencer, samt øget indsigt i personlighed og egne handlemønstre, herunder særligt fokus på stærke og svage sider.
 • Skræddersyet og individuelt tilpasset coachingforløb med fokus på din personlige udvikling.
 • Fagligt mentorforløb med en mentor fra en civil virksomhed.

Tidsplan:

 • Projektet løber fra august og september 2015, hvor der vil der være løbende optag af veteraner.
 • Workshop Øst afholdes den 24. og 25. september og Workshop Vest afholdes den 1. og 2. oktober. Du deltager i den, der passer dig bedst.
 • Fra oktober 2015 bliver du tilknytte en rådgiver og kommer i et forløb med en mentor fra en af de virksomheder, der er tilknyttet projektet.
 • Dit personlige ‘karriereforløb’ fortsætter frem til du forhåbentlig bliver ansat eller påbegynder en uddannelse.

Deltagelse i projektet er gratis.

Tilmelding og flere oplysninger

Ønsker du at vide mere eller deltage i projektet, kan du kontakte Helene Djursø på:
E-mail: careconsulting@careconsulting.dk
Mobil: 22 11 22 07

 • Officerernes Netværk I Erhvervslivet, Care Consulting og Soldaterlegatet er gået sammen og står bag projektet, der skal sikre et bedre samspil mellem Forsvar, virksomheder og veteraner.
 • Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 • Projektet slutter i maj 2016.

Skrevet af Marie Tanggaard