Sådan håndterer du din arbejdsskadesag

Soldaterlegatet har talt med vores juridiske rådgiver og samlet et par gode råd til dig, der gerne vil anmelde eller er i gang med en arbejdsskadesag.

Det er hårdt arbejde at anmelde sin arbejdsskadesag – særligt, hvis skaden er psykisk betonet. Arbejdsskadestyrelsen forventer, at du skal kunne klare dig selv, herunder anmelde og beskrive din skade. Når skaden er anmeldt, er det arbejdsskadestyrelsens ansvar at indhente de nødvendige informationer hos f.eks. Forsvaret og læger.

I forhold til soldatersager er der to forhold, der gør sig gældende:

Skaderne, særligt de psykiske, er ofte forholdsvis komplicerede at vurdere. Den tilskadekomne er ofte for dårlig til selv at håndtere sagen. Her har veteranen mulighed for at søge hjælp hos:

  1. Fagforeningen
  2. En pårørende
  3. En uvildig advokat – her med mulighed for at søge et legat til juridisk rådgivning

Så snart du har mistanke om, at du har en skade, skal du anmelde den til Arbejdsskadestyrelsen – jo før, desto bedre. Du kan enten ringe til Arbejdsskadestyrelsen og bede om at få tilsendt et skema eller sende en mail til ask@ask.dk, hvori du skriver, at du gerne vil anmelde en psykisk skade.

Det er vigtigt, at du anmelder så tidligt, som overhovedet muligt.

Inden for et par uger vil du modtage et skema fra Arbejdsskadestyrelsen, som du skal udfylde. Det er her, den svære del kommer. Alt andet kan der rettes op på, men hvis den beskrivelse, som du sender af sted her ikke er valid eller ordentligt beskrevet, kan det være vanskeligt at vende tilbage til sagen.

Oplysningsdelen – den vigtige – og svære del!

Du har modtaget oplysningsskemaet. Skemaet indeholder kun et lille felt til at beskrive skaden, men her er det, at du skal tage en god ven ved hånden og få beskrevet skaden grundigt i et dokument, du vedlægger skemaet.

Tag udgangspunkt i meldeblanketten, når skaden er sket: NÅR, HVAD, HVOR, HVORLEDES og JEG/VI kan med fordel bruges

NÅR: Hvornår er skaden sket?

HVAD: Hvad er det for en skade, du har fået?

HVOR: Hvor fandt skaden sted? Hvilken mission?

HVORLEDES: Hvilke belastninger har du været udsat for under din/dine mission/-er, og har du eller andre været i livsfare – hvornår, hvordan og hvor længe? Beskydninger, trusler om vejsidebomber eller andet? Hvem har du været sammen med? Var der nogen vidner?

JEG/VI: Hvordan har du det i dag? Hvordan har dit liv forandret sig siden hjemkomst?

Kan du ikke huske alt i detaljer eller folks fulde navne, så er det helt okay blot at skrive f.eks. sergent Jensen eller Lars Hansen fra 1. deling.

Vigtigt at være detaljerytter

Det er meget vigtigt, at du får beskrevet og udfyldt oplysningsskemaet så detaljeret som overhovedet muligt – også selvom det kan være vanskeligt at skulle genopleve hele forløbet igen. Når beskrivelsen er færdig, sender du den med skemaet ind til Arbejdsskadestyrelsen.

Hvad sker der så?

Herefter sender Arbejdsskadestyrelsen uddrag fra beskrivelsen sammen med eventuelle specialelægeerklæringer til arbejdsgiveren, her Forsvaret, som skal afgøre, om de hændelser, der er beskrevet er korrekte og har fundet sted.

Hvis Forsvaret bekræfter den beskrivelse, du har sendt ind, så er der gode chancer for at sagen går igennem, og skaden bliver anerkendt – i hvert fald, hvis der er stillet en sikker PTSD-diagnose fra speciallægen. Herfra venter der så en lang periode med udregning af mengrad og evt. tab af erhvervsevne, før den endelige erstatningssum kan udbetales.

Endnu et vigtigt element  – kreditorbeskyttet konto

Samme dag som du modtager besked om, at din arbejdsskadesag er anerkendt, skal du kontakte banken og få oprettet en kreditorbeskyttet konto. Såfremt du ikke gør det, bliver din erstatning udbetalt til din NemKonto og skylder du nogen penge væk eller skulle blive skilt, bliver disse penge tage af kreditorerne eller skal deles i forbindelse med en skilsmisse.

Så hvis du ønsker at beskytte din erstatning, skal den gå direkte fra Arbejdsskadestyrelsen og ind på en kreditorbeskyttet konto. Dette gælder også den erstatning, som du har krav på fra Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Alle soldater, der kommer til skade i Forsvarets tjeneste har krav på en særlig erstatning. Denne fås ved at kontakte Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor med oplysningerne fra den anerkendte arbejdsskade. Herefter udregnes den særlige erstatning og overføres til din NemKonto, såfremt du ikke giver besked om, at også disse penge skal overføres til den kreditorbeskyttede konto.

En sag kan tage op mod 1½ år og endda længere.

Bemærk! Det nytter IKKE at rykke Arbejdsskadestyrelsen.

Tidsforløbet

tidsforløb

(Klik på billedet for at se det i større format)

CASE

Et eksempel på en erstatningssum til en 40-årig veteran med en anerkendt psykisk skade med et varigt men på 15 % kunne se således ud:

124.500 kr. fra Arbejdsskadestyrelsen
604.950 kr. fra Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor
729.450 kr. i alt (skattefrit)

Veteranen vurderes til at have fået et erhvervsevnetab på 65%: Udgangspunktet er en årsløn 350.000 kr.

Dette udløser:

1.888.755 kr. fra Arbejdsskadestyrelsen (skattefrit)
360.000 kr. fra Arbejdsskadestyrelsen (skattepligtige tilbagebetalte ydelser)
3.400 kr. hver måned til pensionsalderen (skattepligtigt)

Samlet erstatning på i alt bestående af:

2.618.205 kr. skattefrit
360.000 kr. skattepligtigt
3.400 kr. månedligt løbende til pension

Derudover er der i nogle tilfælde mulighed for at modtage kulancemæssig svie- og smertegodtgørelse på op til 72.500 kr. skattefrit.

Skrevet af Charlotte Bækdahl