Servicetjek af Danmarks Veteranpolitik

På flagdagen den 5. september lancerer regeringen et servicetjek af veteranindsatsen med en række nye indsatser på veteranområdet.

Ønsket om at anerkende og hjælpe veteraner er stort, skriver Forsvarsministeriet på deres hjemmeside på flagdagen den 5. september.

Den nuværende veteranindsats bygger på systematisk opfølgning på forskning og Forsvarets erfaringer. Men den skal løbende tilpasses, så veteraner og pårørende sikres den bedst mulige anerkendelse og støtte. Det har regeringen forsøgt at gøre med det nye servicetjek, der blandt andet indeholder følgende initiativer:

  • Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.
  • Virksomheder og myndigheder der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder tildeles en kontant jobpræmie på 50.000 kr.
  • Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl. Læs mere om det nye projekt her.
  • Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

Servicetjekket er en opfølgning på veteranpolitikken fra 2010, der blev lanceret af den daværende VK-regering. Forsvarsminister Peter Christensen udtaler på Forsvarsministeriets hjemmeside:

– Alle vores veteraner har sammen med deres pårørende ydet en ekstraordinær indsats på Danmarks vegne. Derfor skal vi som samfund også yde en særlig indsats for dem. Vi har i dag en solid veteranindsats, men vi skal løbende sikre, at danske veteraner får rette støtte, anerkendelse og muligheder. Servicetjekket peger på en række områder, hvor det danske samfund kan gøre det endnu bedre for veteranerne og deres pårørende, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Læs mere om veteranpolitikken og det nye servicetjek:

DANMARKS VETERANPOLITIK 2016

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN 2016

Skrevet af Marie Tanggaard