Soldatens Hus styrker netværksdannelse

Formålet med foreningen ’Soldatens Hus’ er at skabe et uafhængigt forum, hvor nuværende og tidligere soldater kan diskutere muligheder og udfordringer relateret til soldaterlivet. Her godt syv måneder efter foreningens første arrangement, viser status, at der er behov for tiltag som disse.

Det er torsdag aften på Kastellet. Mørket er ved at lægge sig over de røde bygninger og voldene omkring. Foran indgangen til Bageriet bliver deltagerne til aftenens foredrag mødt af et ’Velkommen’-skilt med pil ind til lokalet, der emmer af historie og én gang om måneden danner rammen om et aftenarrangement i Soldatens Hus. I foyeren giver de fremmødte hånd til hinanden og præsenterer sig. Stemningen er både uhøjtidelig og seriøst. Man kommer ikke for at hyggesnakke om løst og fast – men for at tale om sit arbejdsliv. Enten om sine ønsker for et civilt karrierespring, den nyopståede pensionering fra Forsvaret, udvikling i Forsvaret eller om jobmuligheder generelt uden for Forsvaret.

Mange ved ikke, hvordan man oversætter de militære kompetencer til civile på CV’et, og her kan aftenens oplæg give nogle tips til, hvordan man gør: Nicklas Bjaaland er premierløjtnant og trådte i maj 2017 ud af Forsvaret til fordel for et civilt job i idrættens verden. Han har brugt tid på at finde de civile ord for det, han har lært i sine 13 år i Forsvaret, på en måde så en civil arbejdsgiver får det rette billede af, hvad han egentlig kan. Som eksempel kan nævnes, at Nicklas på sergentskolen lærte at undervise. Det kan oversættes til, at han har erfaring med voksenpædagogik. Og på den måde skal man grave lidt dybt i, hvad man egentlig har lært og lavet i Forsvaret for at finde de rigtige termer og benævnelser til de korrekte kompetencer, mener Nicklas.

To andre gode råd fra aftenens foredragsholder handler om at finde ud af, hvad der gør dig glad og derefter efteruddanne dig i den retning, dine interesser peger. Det gjorde han selv nogle år inden han fik et civilt job. Og det gjorde det lettere for ham at indgive sin opsigelse til Forsvaret, fordi han havde haft god tid til at tænke det hele igennem, inden han sagde farvel til en god pension og en militær karriere.

For netværket og inspirationens skyld

Gæsterne ved arrangementet denne aften er en blandet forsamling af unge og ældre med tilknytning til Forsvaret. Nogle er kommet med for at høre en spændende og engageret fortæller. Andre er kommet for første gang uden forventninger. Men fælles for alle er, at de deltager for at møde andre ligesindede at dele erfaringer og viden med. Og det er essensen i Soldatens Hus, fortæller formand Anne Lillelund:

-Dem, der møder op, kommer meget for netværkets skyld og for at blive mere skarpe på, hvilke styrker man har som soldat. Vi har tidligere afholdt et lille arrangement med 15 deltagere, hvor vi havde lagt op til nogle diskussionsspørgsmål efter det fælles oplæg. Stemningen var god og alle havde lyst til at byde ind og fortalte måske endnu flere ting om sig selv, end de ville have gjort, hvis der havde været flere. Så vi tænker, at vi vil blive ved med at veksle mellem store og små arrangementer, fordi det giver noget andet. Vi lægger op til, at man bagefter foredragene kan søge nye netværk. Og det kan du bruge, selv om du har været ude af Forsvaret i 20 år, fortæller Anne Lillelund.

Soldatens Hus’ vision for 2018 er både at ville afholde store og mindre arrangementer for at tilgodese de behov, de forskellige deltagere måtte have. Der kommer nemlig folk af mange forskellige rang og funktioner. Der er de helt unge, som lige er færdige som værnepligtige eller sergenter, som fx er på vej videre. Men der er også dem, der bare gerne vil have noget inspiration og som gerne vil blive i Forsvaret.

-Vi vil jo gerne kunne ramme begge målgrupper. Her kommer også nogle af de helt gamle, der har været ude af Forsvaret i 25 år og som fx er blevet administrerende direktører og som godt lige vil have noget inspiration, fortæller Anne Lillelund.

På spørgsmålet om de sidste syv måneder har levet til Annes forventninger til foreningens virke, svarer hun:

-Vi var jo ikke klar over, hvor stor opbakning vi ville få, men det har vi fået. Både her til foredragene og på de sociale medier. Vi er nået op på knap 1200 følgere på vores facebookside. Det, synes jeg, er meget positivt, slår Anne Lillelund fast.

2018: Fokus på udfordringer

I 2017 har temaet være ’Fra soldat til civil’- herunder kompetencer og identitetsskift. I 2018 kommer fokus til at ligge på udfordringer i forhold til soldaterlivet generelt: Soldatens opgavespektrum i nationale og internationale missioner samt hvilke udfordringer der er i de opgaver, soldaten har i forbindelse med at være udsendt.

Udviklingen i Soldatens Hus tegnes blandt andet af Anne Lillelund og foreningens anden initiativtager Nikolai Cerisier Roitmann, der er næstformand og ansat som militærpsykolog ved Veterancentret. Arbejdet for begge stiftere er helt frivilligt, og der ligger mange timer bag arrangementerne. Annes drivkraft ligger i, at hun synes, at det er særdeles meningsfyldt at arbejde med soldater.

– Jeg synes, at soldater har et helt særligt mindset. De er handlekraftige, målrettede, på forkant og dygtige til at tage ansvar både for opgaven og fællesskabet. Jeg synes, at deres tænkemåde og måde at navigere på fortjener opmærksomhed og mere synliggørelse i det civile, hvor vi kan lære meget af soldaterne, mener Anne Lillelund.

Fakta

  • Formålet med foreningen er at skabe et uafhængigt forum, hvor nuværende og tidligere soldater frit kan diskutere muligheder og udfordringer relateret til soldaterlivet.
  • Målgruppen for arrangementerne i foreningen er nuværende og tidligere tjenestegørende som har brug for at blive mere bevidste om egne styrker og udviklingspotentialer. Trods navnet Soldatens Hus er folk fra fx Søværnet og Flyvevåbnet også velkomne.
  • Foreningen er stiftet af Anne Lillelund (formand), selvstændig krisepsykolog, stifter af AnneLillelund.dk. og tidligere militærpsykolog ved Veterancentret og Nikolai Cerisier Roitmann (næstformand), militærpsykolog ved Veterancentret.
  • Foreningen består desuden af et advisory board, et udviklingsudvalg og et aktivitetsudvalg med meget kompetente folk til at udvikle idéer, arrangementer og strategier på foreningens grundlag.
  • Læs mere på: soldatenshus.dk – hvor du også kan tilmelde dig arrangementerne, der afholdes hver måned.

Skrevet af Marie Tanggaard