Tak for et godt samarbejde!

Veterancentrets chef, oberst Jette Albinus, fratræder sin stilling til fordel for en ansættelse som stabschef i Hjemmeværnskommandoen. Soldaterlegatet vil gerne benytte lejligheden til at takke for tre års yderst godt samarbejde, der har resulteret i en mængde tiltag. Herunder veterankonferencen i november 2016, hvor knap 300 fagpersoner fra veteranverden deltog.

Ved afskedsreceptionen den 16. august i Veterancentret havde oberst Jette Albinus samlet folk fra det frivillige veteranmiljø, fagprofessionelle, medarbejdere og militære samarbejdspartnere.
Her beskrev chefpsykolog ved Veterancentret Anne Seehausen Hansen sin chef for en kvinde med fuld fart på:

-Jette løber stærkt, men hun lytter også. Både til de frivillige veteranaktører, vores samarbejdspartnere og ikke mindst sine medarbejdere. Ja, hun insisterer på samarbejdet, og det er det vigtigste, mente Anne Seehausen Hansen.

Formand for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig, gav også Jette Albinus et par ord med på vejen.

-Måske tror du, at du nu slipper af med veteranerne, men der er 2500 veteraner i Hjemmeværnet, så helt slipper du altså ikke. Men jeg vil gerne sige tak for dine gode råd, som vi – næsten – altid har fulgt, sagde formanden.

Jette Albinus udnævnes til brigadegeneral samtidig med, at hun tiltræder stillingen som stabschef for Hjemmeværnskommandoen.

Skrevet af Marie Tanggaard