Overraskelse på fondens årsmøde

Tirsdag den 27. maj afholdte Soldaterlegatet årsmøde på Kastellet og markerede samtidig fem års fødselsdag. Som en særlig overraskelse fik formand Peter Højland overrakt Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats.

I blandt de knap 60 gæster til fondens årsmøde var Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, tidligere forsvarschef general Jesper Helsø, nuværende forsvarschef general Peter Bartram, flere erhvervsfolk og andre med tilknytning til arbejdet med skadede veteraner. De var kommet for at høre Peter Højlands gennemgang af resultaterne fra 2013 – men ingen vidste, at der også ventede en medaljeoverrækkelse.

Efter formandens tale fik general Peter Bartram ordet, hvor han takkede for den samlede indsats på veteranområdet, flere organisationer og fonde yder.
– For at understrege hvor taknemmelige vi er for legatets indsats, vil jeg bede formanden om at komme herop, afsluttede Peter Bartram sit indlæg, hvorefter han overrakte Peter Højland Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats.

Hjælp til 1000 veteraner

-Nu har jeg ikke noget talepapir, men tusind tusind tak, sagde en meget overrasket Peter Højland og fortsatte:

– Jeg er stolt og taknemmelig over, at legatets arbejde bliver værdsat
Soldaterlegatets formand Peter Højland modtager Forsvarets fortjenstmedalje af Forsvarschef Peter Bartram. Foto: Petter Becker-Jostes, Forsvaret på den måde. Jeg føler, at jeg har modtaget medaljen på vegne af legatet og de mange, der har brugt mange timer på arbejdet. I løbet af de sidste fem år har legatet hjulpet 1000 veteraner og deres pårørende med støtte til blandt andet økonomisk og juridisk rådgivning, medicin, proteser og psykologhjælp samt støttet forskning inden for veteranområdet – for et samlet beløb på 50 millioner kroner. Og behovet for hjælp bliver ikke mindre.

Det lange træk bliver at opretholde opmærksomhed på, at der forsat vil være mange veteraner, der har brug for hjælp, selv om vores missioner bliver mindre hårde. Erfaringen viser os, at alvorlige psykiske mén kan opstå op til ti år efter udsendte soldater er vendt hjem. Derfor skal vi fastholde veteranindsatsen på den politiske agenda for at sikre, at veteraner får den nødvendige hjælp fra samfundet, når de oplever behov for støtte, sluttede Peter Højland.

Soldaterlegatet afholdt fondens femte årsmøde på Kastellet tirsdag den 27. maj. Her fremlagde formanden resultaterne fra 2013, hvor Soldaterlegatet modtog 665 indstillinger – en stigning på 120 indstillinger i forhold til 2012.

Skrevet af Marie Tanggaard