Soldaterlegatets historie

Danmark har siden 1992 deltaget aktivt i en lang række internationale militære missioner. Fra Balkan over Irak til Afghanistan og tilbage til Irak igen. I dag er de danske kamptropper trukket ud af Afghanistan, og opgaverne har fredsbevarende karakter. Soldaterlegatet vurderer, at Danmarks internationale engagement er kommet for at blive og ønsker med sit arbejde at medvirke til at sikre, at de, der bliver psykisk eller fysisk såret under tjeneste i de internationale militære missioner, får den bedst mulige støtte.

Hjørnestenene for Soldaterlegatet blev sat i sommeren 2008, hvor en gruppe personer blev enige om, at man burde gøre noget. Danmark havde i løbet af det første halvår af 2008 oplevet flere tab og voldsomt sårede, og der var endnu ingen formaliseret støtte til sårede veteraner.

Drevet af viljen til at gøre noget for de, der har været udsendt af Danmark i international militær tjeneste, gik man i gang med at kontakte en række udvalgte fonde, for at søge opbakning til at stifte en fond til støtte for Danmarks veteraner. Opbakningen lod ikke vente på sig, og i løbet af ganske kort tid havde man modtaget tilsagn på 30 mio. kr. fra seks danske fonde og fra Kongehuset, hvor H.K.H. Kronprins Frederik takkede ja til at blive fondens protektor.

Omfanget og opgaven med at støtte veteranerne voksede overraskende hurtigt, og særligt det, at behovet for støtte var størst til psykisk tilskadekomne, overraskede fonden. Der viste sig at være en stor kompleksitet i sagerne. I år fylder Soldaterlegatet seks år, og vi kan se tilbage på seks år, hvor fonden har ydet støtte for over 30 mio. kr. til cirka 1.200 sårede veteraner og deres pårørende. Fonden har desuden medvirket til at sætte projekter i gang, der har forbedret en lang række vilkår for såvel fysisk som psykisk sårede veteraner, for i alt 21 mio. kr.

Skrevet af Charlotte Bækdahl