Retssikkerheden for skadede veteraner i fare

Retssikkerheden for skadede veteraner i fare

Resultaterne af en analyse af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne for ikke at følge gældende lov. Fonden Soldaterlegatet har i samarbejde med juridiske eksperter på området undersøgt...