TO ÅR MED SATSPULJEPROJEKTET

I lidt over to år har konsulenter i Satspuljeprojektet under Forsvarets Veterancenter hjulpet veteraner med sociale behov. Det tætte samarbejde mellem konsulenterne og Soldaterlegatet har blandt andet betydet, at veteraner har undgået at ende på et nødherberg.

Satspuljeprojektet arbejder landsdækkende for at sikre sammenhæng mellem hjemvendte soldaters situation og behov både jobmæssigt og i sociale forhold. Tit gælder det om at kunne handle hurtigt for at undgå, at en veteran står uden bolig efter en psykiatrisk indlæggelse, skilsmisse eller tab af tjenestebolig i Forsvaret. Kommunerne har ofte ingen boligtilbud nu og her, og veteranernes eneste mulighed er derfor en akut økonomisk håndsrækning – fx fra Soldaterlegatet.

Konsulent i Satspuljeprojektet, Marie Nielsen, er glad for samarbejdet med Soldaterlegatet, der ifølge hende i flere tilfælde har betydet, at en psykisk sårbar veteran har undgået at blive sat på gaden eller opholde sig på nødherberg i fælles sovesale.

– Samarbejdet med Soldaterlegatet åbner for nogle muligheder i forhold til at støtte denne borgergruppe til en bedre livskvalitet og en livsforandring for dem, der er havnet i hjemløshed. Den hurtige behandlingstid i Soldaterlegatet er unikt i forhold til at kunne støtte og arbejde videre med veteranerne, fortæller Marie Nielsen.

Veteran på gaden

Et eksempel på hvilken betydning samarbejdet kan have, er historien om veteranen Claus, der efter sin udsendelse fik PTSD. Han måtte i 2010 opsige sin stilling i Forsvaret og mistede dermed sin tjenestebolig i København. Københavns Kommune kunne ikke hjælpe, og Claus blev nødt til at flytte ind i en bolig i Slagelse – en by han ingen tilknytning havde til.

Desværre blev han i dette boligkompleks udsat for trusler og chikane fra en gruppe socialt belastede naboer. Med hjælp fra Slagelse Kommunes veterankoordinator ansøgte Claus Soldaterlegatet om hjælp og fik tildelt et legat til indskud i en anden bolig, medicintilskud samt til en økonomisk rådgiver.

– Det var en stor hjælpende hånd i en presset situation. Jeg var aldrig kommet så langt uden hjælp fra forskellige instanser, siger Claus, der i dag bor på KFUM’s soldaterrekreation i Høvelte efter igen at være blevet udsat for trusler og en efterfølgende depression.

Hjælpen går begge veje

Hos Soldaterlegatet er man også glad for det gode samarbejde med satspuljekonsulenterne. Konsulenterne sørger for, at der søges om relevant støtte i forhold til rehabiliteringsindsatsen og sikrer, at Soldaterlegatets støtte når ud til veteranerne og bruges efter hensigten. Det fortæller sekretariatschef i Soldaterlegatet Thore Clausen.

– Samarbejdet har betydet, at vi har kunnet støtte veteraner i flere konkrete sager, som vi uden satspuljekonsulenterne ikke havde fået kendskab til. Vi håber derfor, at Forsvaret vil fortsætte sin opsøgende indsats over for veteranerne, siger Thore Clausen.

 FAKTA OM SATSPULJEPROJEKTET

  • Forsvarets Veterancenter modtog i april 2012 en treårig satspuljebevilling. Ifølge projektbeskrivelsen har Satspuljeprojektet til formål at sikre sammenhæng mellem veteraners behov og ønsker i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav samt at minimere de vanskeligheder, mange veteraner har med jobcentrene. Der er ansat fem beskæftigelseskonsulenter fordelt over hele landet til at varetage denne opgave.
  • Endvidere er der i Satspuljeprojektet et delprojekt, der har til formål at afdække metoder i forhold til det opsøgende og kontaktskabende arbejde med hjemløse og svært kontaktbare veteraner. Der er ansat en projektmedarbejder i København til at udvikle og videreformidle det sociale arbejde med målgruppen samt til at udbrede metoderne til beskæftigelseskonsulenterne i hele landet. Endvidere er der fokus på at videreformidle det sociale arbejde der udføres til landets kommuner og regioner, da de varetager myndigheds- og behandlingsarbejdet med veteranerne.
  • Gennem projektets periode har der været/er der kontakt til 185 veteraner.

Skrevet af Marie Tanggaard