Utrættelig indsats for skadede veteraner

Stor diplomatisk gennemslagskraft har sikret Soldaterlegatets legitimitet i alle 11 år og kendetegner fondens formand Peter Højland, der den 9. juli 2020 fylder 70 år.

I tiden op til januar 2009, hvor Soldaterlegatet blev etableret, var der mange, der talte om, at der burde gøres noget for at hjælpe de tilskadekomne soldater, mens krigen i Afghanistan var på sit højeste. Men det var Peter Højland, der omsatte tanker til handling, da han tog initiativ til etablering af fonden 29. januar.

Soldaten skal tilgodeses

Sven A. Blomberg, der siden begyndelsen har været medlem af bestyrelsen og formand for legatuddelingskomitéen, fortæller om begyndelsen:

-Peter samlede en kreds af mennesker, der sammen med ham kunne realisere ideen om at skabe en fond, hvor midlerne kunne anvendes til at støtte udsendte soldater, der var kommer fysisk eller psykisk til skade i forbindelse med udsendelser i international tjeneste. Han var meget bevidst om at samle repræsentanter for mange interessenter, så fonden også på den måde kunne få legitimitet både blandt de udsendte og hos myndigheder, fortæller Sven A. Blomberg, der er medlem af bestyrelsen og formand for fondens legatuddelingskomitée siden begyndelsen og fortsætter:

-For Peter er det den tilskadekomne soldat, der skal tilgodeses, og han viger ikke tilbage for at kontakte eller gå i rette med både høj og lav, hvis det er nødvendigt for at skabe forståelse for behovet for støtte til soldaterne. Mange af de forbedringer i forsvarets og det civile samfunds indsats for de tilskadekomne, der er kommet de sidste mange år, kan tilskrives Peters utrættelige indsats med kontakter til forsvarets ledelse og til politikere fra stort set alle partier. Jeg vil vove den påstand, at havde det ikke været for Peter Højland og Soldaterlegatet, så ville mange af forbedringerne enten ikke være kommet eller være kommet meget senere, mener Sven A. Blomberg.

Velforberedt og lyttende

Soldaterlegatets bestyrelse består af ni medlemmer, der fire gange om året mødes for at beslutte og udvikle fondens strategiske spor og mærkesager, som sekretariatet arbejder efter. Peter Højland engagerer sig i det daglige arbejde blandt andet gennem møder med politikere og myndigheder og med de ansatte på fondens sekretariat i Københavns centrum. 

-Peter er i sit formandsvirke meget bevidst om at inddrage så mange synspunkter som muligt, og han lytter gerne til andres ideer og synspunkter, men man sidder tit med fornemmelsen af, at han er så velforberedt, at han allerede har tænkt på de alternative løsninger, fortæller Sven A. Blomberg om fødselaren.

Soldaterlegatet ønsker Peter Højland et stort tillykke med dagen! Tak for det store engagement som formand og for det inspirerende samarbejde i bestyrelsen og med sekretariatet!

Om Peter Højland

Peter blev uddannet HA i 1973 og begyndte som fuldmægtig i finansafdelingen i SAS i 1973. Er Ridder af Dannebrog og har modtaget Forsvarsministerens medalje for enestående indsats samt Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuld indsats.

Bestyrelsesposter:
Formand Rambøll Gruppen A/S 2007 – 2015
Formand Siemens A/S 2005 – 2018
Formand Copenhagen Capacity 2006 – 2020
Formand Bikubenfonden 1996 – 2015
Formand Kollegiefonden Bikuben 2002 – 2015
Formand Wonderful Copenhagen 2014 –
Formand Nørrebro 2019 ApS 2019 2015 –
Formand Farumgade 2 ApS 2016 –
Bestyrelsesmedlem Frederiksbergfonden 1998 – 2015
Bestyrelsesmedlem Nordic Vision Clinics ASA 2007 – 2014
Bestyrelsesmedlem Markedsføringsfonden for Danmark 2007 – 2014
Bestyrelsesmedlem Bikuben Foundation, New York 2010 – 2015
Bestyrelsesmedlem Window Master A/S 2015 –
Advisoryboard medlem AON Denmark A/S 2008 – 2015
Advisoryboard medlem COOR A/S 2008 – 2015

Tillidshverv:
Formand Soldaterlegatet 2009 –
Forretningsudvalget (kasserer) Danmark Amerika Fondet 2005 –Næstformand Hjerteforeningen 2013 –
Bestyrelsesmedlem Psykiatrifonden 2017 – 2020
Bestyrelsesmedlem Nikolaj og Felix Fonden 1996 – 2015
Advisoryboard medlem Center for Business and Politics 1997 – 2013
Medlem af Præsidiet Mars & Merkur 2006 – 2019, Formand 2019 – Medlem af Velfærdskommisionen 1994 – 1996
Medlem af Velfærdskommisionen 2003 -2005
Medlem repræsentantskabet Det danske Kulturinstitut 2009 – 2020
Medlem repræsentantskabet Gigtforeningen 2007 –
Overseas Trustee American Scandinavian Foundation 2005 – Adjungeret professor Institut for ledelse, CBS 2013 –

Erhvervserfaring:
Administrerende direktør Transmedica Holding A/S 2004 -2007
Administrerende direktør Transmedica A/S 2000 – 2004
Administrerende direktør Superfos A/S 1994 – 1999
Administrerende direktør SAS Danmark 1991 -1994
Vice administrerende direktør SAS Service Partner 1988 – 1990
Økonomi og Finansdirektør SAS Service Partner 1985 – 1988
Finanschef SAS Service Partner 1983 – 1985
Area Manager Finance SAS Service Partner 1978 – 1983
Fuldmægtig finans SAS 1974 – 1978
Bestyrelsesmedlem THORN plc 1996 – 1998
Bestyrelsesmedlem Danisco 1999 – 2009
Bestyrelsesformand Bikubenfonden 1996 – 2015
Bestyrelsesformand Kollegiefonden Bikuben 2013 – 2016
Bestyrelsesformand Transmedica A/S 1997 – 2000, 2004 – 2007
Bestyrelsesmedlem Danske Bank 2000 – 2012
Formand Center for Ledelse 1999 – 2008
Formand Amrop A/S 2000 – 2010
Næstformand Nordicom 2000 – 2007
Bestyrelsesmedlem Parken Sport & Entertainment A/S 2003 -2005
Formand Forum for Business Education 2007 – 2009
Bestyrelsesmedlem FUHU 2008 – 2010
Næstformand DEA 2010 – 2012
Bestyrelsesmedlem Nikolaj og Felix Fonden 1996 – 2014

Peter Højland er gift og har to voksne børn.

Skrevet af Marie Tanggaard