Veteran vinder principiel ankesag

Ankestyrelsen fastslår i en ny afgørelse, at genoptagelse af afviste veteransager og retten til en ekstra speciallægeundersøgelse ikke er begrænset til sager, som er afvist efter særloven for veteraner. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor nu endnu engang genoptage en række afviste sager om psykisk sygdom.

En veteran havde anmodet AES om at genoptage sin afviste arbejdsskadesag om psykisk sygdom på grund af udsendelse. Veteranen henviste til ordningen om ret til en lægelig second opinion, som blev indført 1. januar 2018 og gælder til og med 2021.

AES afviste at genoptage sagen, fordi der ikke var tale om sent diagnosticeret PTSD i henhold til særloven. Det, mente AES, var en betingelse for at anvende ordningen. 

Veteranen klagede til Ankestyrelsen, som nu har givet veteranen medhold:  

Retten til en second opinion-erklæring omfatter alle veteransager om psykiske sygdomme for missionsudsendte, uanset om de har diagnosticeret PTSD og tidligere er afvist efter særloven eller alene efter arbejdsskadesikringsloven. AES skal derfor behandle spørgsmålet om anerkendelse igen.  

Sagen er principiel og har betydning for alle veteraner, der har fået afvist genoptagelse og en lægelig second opinion med henvisning til, at de ikke har sent diagnosticeret PTSD.  

AES forventes at udmelde, om de genoptager de berørte sager af egen drift. Hvis du mener, du har fået en urigtig afvisning af at få en lægelig second opinion, anbefales du at kontakte din fagforening eller Veterancentret (eller den advokat, der har ført din sag) – du kan også selv kontakte AES om din sag.

Skrevet af Charlotte Bækdahl