Veterankonference godt i gang

Veterankonference 2016 i Nyborg blev mandag den 28. november åbnet af forsvarschef og general Peter Bartram. Konferencen sætter lys på overgangen fra soldaterliv til et arbejdsliv i det civile.

Under titlen ”Vejen fra militær til civil” er DIF Soldaterprojekt, Soldaterlegatet, Region Midtjylland og Veterancentret gået sammen om at afholde en todages konference. Formålet er at styrke den tværfaglige indsats over for veteraner.

Forsvarschef og general Peter Bartram åbnede konferencen og talte blandt andet om at passe godt på sit mandskab, og om de mange kompetencer, som de fleste veteraner, får med sig hjem efter en udsendelse i international mission. Han talte også om de veteraner, der har brug for hjælp.

– Der er en gruppe, der har behov for hjælp. Og her ser jeg tre nøgleord: Respekt for det, de har måttet ofre og for deres pårørende. Forståelse for overgangen fra militær til civil og samarbejdet mellem de mange aktører, siger general Peter Bartram, der også talte om muligheden for, at flere skadede veteraner kunne få ansættelse i Forsvaret.

Oberst Jette Albinus, der er chef for Veterancentret, fulgte op på forsvarschefens oplæg og talte blandt andet om at tætte bånd, der skabes mellem soldater, senere hen kan være en barriere.

– Sammenholdet er det, der sætter os i stand til at gå i krig. Men det kan også være det, der gør det svært, at gå ud i det civile. Måske skal vi tænke mere over at holde fast i det gode ved den militære identitet, men supplere den med en civil.

Konferencen løber over to dage. I dag vil forskellige fagligheder udveksler viden, mens en række veteranaktører møder ind i morgen for at erfaringsdele og diskuterer veteranens overgang til det civile liv.

Tirsdagen afsluttes med en paneldebat klokken 15.45, som bliver livestreamet på Soldaterlegatets facebookside.

Skrevet af Marie Tanggaard