‘Ankestyrelsens forsvar er misvisende’

Ankestyrelsen og AES afviser den alvorlige kritik fremsat i Soldaterlegatets analyse af veteraners arbejdsskadesager – men anerkender, at afgørelsernes begrundelser kunne være bedre. Soldaterlegatet mener, at arbejdsskademyndighederne ikke besvarer kritikken og de påpegede juridiske fejl. Advokat Mads Pramming kalder forsvaret for misvisende.

I professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers juridiske rapport er der tale om en meget alvorlig kritik af myndighedernes sagsbehandling og juridiske vurderinger. Herunder særligt bevisbedømmelsen med hensyn til belastningskriteriet, tidskriteriet og årsagssammenhængen.

I tilbagemeldingerne fra AES og Ankestyrelsen erklærer de sig enige i professor Bloch Ehlers fremstilling af juraen, men derudover mener begge myndigheder, at domstolene har blåstemplet deres praksis. Dette er professor Bloch Ehlers og Soldaterlegatets advokater ikke enige i:

-Ankestyrelsen fremhæver få udvalgte byretsdomme, der ikke forholder sig til myndighedernes praksis på de omhandlede kritikpunkter. Det er i det hele taget svært at forestille sig, at problemerne bliver løst ved domstolene – for andre end den enkelte veteran som retssagen handler om. Retssagerne ender med en konkret vurdering af, om den pågældende veteran har fået PTSD af udsendelsen eller ej. Status herfra er, at vi har anlagt 21 retssager – hvoraf 10 er endt med erstatning til veteranen, og 11 er endt med et nederlag for veteranen. Det viser meget godt – synes jeg – at der er sager som bliver løst undervejs, hvorfor det i mine øjne er misvisende, hvis AES og Ankestyrelsens forsvar er, at domstolene er enige med dem, siger advokat Mads Pramming fra Ehmer Pramming advokater, der har ført godt 300 veteransager.

Retssikkerheden er brudt

Tilbage står at rapportens alvorlige kritik ikke bliver besvaret konkret og fyldestgørende i AES og Ankestyrelsens redegørelser. Derfor er Soldaterlegatets anbefaling om at genoptage samtlige afviste veteransager stadig yderst relevant.

Retssikkerheden bliver brudt for psykisk skadede veteraner, når arbejdsskademyndighederne ikke behandler alle sager i overensstemmelse med gældende regler. Og på den baggrund forventer Soldaterlegatet, at fonden ved en høring kan underbygge kritikken for blandt andre forsvars- og beskæftigelsesudvalget, så politikerne har mulighed for at handle på oplyst grundlag.

FAKTA

Den 7. oktober blev Soldaterlegatets analyse af veteraners arbejdsskadesager offentliggjort. Her har fonden i samarbejde med juridiske eksperter på området undersøgt sagsbehandlingen i 693 veteransager og fundet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) mangelfulde behandling betyder, at alt for mange får afvist deres sager om erstatning, selv om de har PTSD og har været udsat for belastninger under deres udsendelse. Læs nyheden ’Retssikkerheden for skadede veteraner i fare’.

Link til rapporterne:
1. Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers. Se konklusion s. 80.
2. Analyse af arbejdsskadesager, empirisk rapport 2019 – af Soldaterlegatet, HKKF, CS, HOD og advokaterne Mads Pramming/Karsten Høj.

Skrevet af Marie Tanggaard